Sabiedrība
Jūrmalniekiem no 1.jūnija bezmaksas sabiedriskais transports

No 1.jūnija jūrmalnieki, kas saņēmuši Jūrmalas iedzīvotāja karti, pilsētas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas, izņemot ekspreša maršrutā Nr.5 “Bulduri – Ķemeru stacija”. 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, Jūrmalas pilsētas autobusos jāveic iedzīvotāja kartes autorizācija pie elektroniskā datu nolasītāja, un jāpaņem bezmaksas biļete. To paredz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošie noteikumi Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, kas stājas spēkā 1.jūnijā. 

Kopš 2012.gada bezmaksas sabiedrisko transportu Jūrmalas pilsētā pašvaldība apmaksā skolēniem un pensionāriem. Skolēniem un pensionāriem, kuriem jau ir pašvaldības izsniegtā viedkarte, iedzīvotāja karte no jauna nav jānoformē.

Jūrmalas iedzīvotāja kartes izsniegšana notiek no maija sākuma. Karti bez maksas var saņemt trīs iedzīvotāju grupas: Jūrmalā deklarēti iedzīvotāji un tie, kuriem pieder nekustamais īpašums Jūrmalā, kā arī skolēni, kuri mācās Jūrmalas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.

Lai pirmreizēji saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti personām, kurām tā pienākas bez maksas, ir  jāvēršas Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, Mellužu prosp.83, Mellužos, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, vai Ķemeros, Tukuma ielā 30, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), derīgu pensionāra apliecību, I un II kategorijas invalīdu apliecību vai skolēniem, kuri nemācās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās vai dibinātās izglītības iestādēs, izziņa no izglītības iestādes.

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuri nav deklarēti vai tiem nepieder nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā un izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas nav pašvaldības dibinātas, par kartes izgatavošanu noteikta maksa – 14,38 eiro. Šādā gadījumā karti var saņemt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 Majoros, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un skolēniem, kuri nemācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, – izziņa no izglītības iestādes.

Ja persona vēlas karti iegādāties par samaksu, tad Jūrmalas iedzīvotāja kartes maksa ir 28,86 eiro mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un to iespējams ir iegādāties uz periodu līdz gadam.

Ja karte nozaudēta, atkārtoti to izgatavo par maksu – 14,38 eiro, bet samazinātu maksu 3,50 eiro apmērā par kartes atkārtotu izgatavošanu maksā izglītojamie līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās, personas ar I, II, un III grupas invaliditāti, maznodrošinātas un trūcīgas personas, pensionāri un politiski represētās personās un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Atkārtotai kartes izgatavošanai jāvēršas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 Majoros. Pensionāriem jāņem līdzi derīga pensionāra apliecība, bet skolēniem, kuri nemācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās/esošās izglītības iestādēs, – izziņa no izglītības iestādes.