Izglītība
Slokas pamatskola
Slokas pamatskola ir viena no pirmajām Latvijā, kas piedalās ekoskolu programmā un atkārtoti saņem vides izglītības balvu – Zaļo karogu. Tas šeit plīvos jau 17. gadu.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pasniegti apbalvojumi ekoskolu programmas dalībniekiem. Prestižo starptautisko Zaļo karogu saņēma vairāk nekā 100 Latvijas skolas un bērnudārzi, to vidū arī Jūrmalas izglītības iestādes.

Ekoskolu programma ir pasaulē pazīstams un populārs vides izglītības modelis, kas darbojas arī Latvijā, iekļaujot mācību saturā vides izglītības jautājumus. Zaļais karogs tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Zaļais karogs šogad piešķirts Slokas pamatskolai, kā arī Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēm “Taurenītis” un “Zvaniņš”. Vaivaru pamatskola ieguva sertifikātu, bet Mežmalas vidusskola – pateicību.

Starptautiskā ekoskolu programma Latvijā tiek īstenota jau 20. gadu, un Slokas pamatskola ir viena no pirmajām tās dalībniecēm, turklāt Zaļo karogu skola ieguvusi jau 17. gadu.

Par Slokas pamatskolas aktivitātēm vides izglītībā stāsta ekoskolas koordinatore Iveta Kravinska: “Slokas pamatskola ekoskolu programmā piedalās no 2002. gada. Pagājušajā mācību gadā tēma bija “Enerģija”, tā tika iekļauta mācību saturā. Atkārtojām iepriekšējos gados izstrādātos telpu pareizas vēdināšanas principus, apguvām enerģijas taupīšanu, veicām pētījumus, piedalījāmies Zemes stundā un rīkojām Zemes stundas aktivitātes. Mācību stundās veiksmīgi tika iekļauts starptautiskais aprites ekonomikas projekts “E-Space”, kura noslēgumā skolēni veidoja savu prototipu dizaina izaicinājumam, piemēram, izgatavoja auduma maisiņus, atjaunoja mēbeles, tamborēja paklājus, veidoja svečturus.”

Pirmsskola “Taurenītis” Zaļo karogu saņēma jau piekto gadu, bet pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” – piekto gadu.

Ekoskolu veikumu vērtēja ekoskolu programmas nacionālā žūrija 14 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 11 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.

Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.