Pašvaldība
Jūrmalas pilsētas dome apstiprina 2020.gada budžetu

Ceturtdien, 19.decembrī, Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja konsolidēto budžetu 2020.gadam. Plānots, ka nākamā gada budžeta ieņēmumi pieaugs par 5,4% un sasniegs 95,46 miljonus eiro. Jūrmalas 2020.gada darbu centrā būs Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana, ceļu un iekšpagalmu remonti, pilsētvides uzlabošana, kā arī izglītības nozares attīstība.

Pašvaldība budžetu veidojusi, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu ar finanšu resursiem plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī. No nākamā gada divas reizes, līdz 100 eiro, tiek palielināts veselības aprūpes pabalsts zāļu iegādei un ārstniecības pakalpojumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēkiem, budžetā tam kopumā paredzot 870 tūkstošus eiro. Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiks saglabāts atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim par zemi 90% apmērā. Tāpat kā iepriekš, arī 2020.gadā Jūrmalas pašvaldības skolās un bērnudārzos tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana, kam paredzēti 1,69 miljoni eiro. Visiem jūrmalniekiem ar “Jūrmalas iedzīvotāja karti” būs pieejams bezmaksas pilsētas sabiedriskais transports, kam pilsētas budžetā tā organizēšanai un citiem ar sabiedriskā transporta nodrošināšanu saistītiem pasākumiem paredzēti 2,5 miljoni eiro.

Ceļu infrastruktūras un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu atjaunošanā paredzēts ieguldīt 5,3 miljonus eiro. Plānots pabeigt Dubultu satiksmes mezgla pārbūves 3.kārtu, uzlabojot satiksmes organizāciju šaurākajā pilsētas daļā. Ieguldot 1,3 miljonus eiro, tiks pilnveidota ceļu infrastruktūra un izbūvētas jaunas autostāvvietas Ķemeros. Kopumā paredzēts veikt ietvju, ielu un ceļu remontdarbus 12 vietās pilsētā. Tāpat plānots turpināt brauktuvju remontdarbus daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, ieguldot 765 tūkstošus eiro. Dubultots finansējums bērnu rotaļu un sporta laukumu atjaunošanai pilsētā un pludmalē, kopumā tam paredzot 400 tūkstošus eiro.

Nākamajā gadā Jūrmalā tiks turpināti 34 projekti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzfinansējumu, to īstenošanai paredzot ieguldījumus 21,34 milj. eiro apmērā. Iecerēts uzsākt Kauguru atpūtas parka un jauniešu mājas būvniecību, ko plānots pabeigt 2022.gadā. Tāpat tiks turpināti iesāktie darbi Ķemeru atjaunošanā: pabeigts Ķemeru ūdenstornis, skvēra labiekārtošana un turpināti Ķemeru parka pārbūves un ielu rekonstrukcijas darbi.

Izglītības jomas attīstībā pašvaldība nākamgad ieguldīs par 10 miljoniem vairāk līdzekļu, kopumā izglītības nozarei paredzot 40 miljonus eiro. Izglītības iestāžu atjaunošanā un sakārtošanā plānots ieguldīt 13,6 miljonus eiro. Plānots sākt vērienīgu Lielupes pamatskolas rekonstrukciju un jaunas sporta zāles izbūvi, divu gadu laikā izveidojot modernu un konkursētspējīgu izglītības iestādi. Lielupes pamatskolas rekonstrukcijai 2020.gadā paredzēti 4 miljoni eiro, 2021.gadā – vēl aptuveni 8 miljoni eiro. Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu plānota Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un modernizācija, kopumā ieguldot 6,8 miljonus eiro, Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve, Kauguru vidusskolas renovācija, Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve. Tāpat plānoti līdzekļi citu skolu remontiem un pirmsskolas izglītības iestāžu uzlabošanai.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidētais budžets 2020.gadam apstiprināts 115,89 miljonu eiro apmērā. 2020.gada budžeta ieņēmumu daļa pret 2019.gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi pieaugs par 5,4% un sasniegs 95,46 miljonus eiro. Kārtējā gada izdevumu daļa 2020.gadā būs 109,06 miljoni eiro, kas ir par 4% vairāk nekā pērn. Starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem sedz prognozētais 2019.gada budžeta atlikums 15,96 miljonu eiro apmērā, plānotie aizņēmumi 4,46 miljonu eiro apmērā. Ir samazinājies Jūrmalas pašvaldības kredītsaistību apjoms, un tas veidos 9,24% no budžeta.  

Jūrmalas iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā būs 9,39 miljoni eiro. 2020.gadā vidēji katrs Jūrmalas iedzīvotājs atbalstīs citas Latvijas pašvaldības 164 eiro apmērā, 2019.gadā tas bija 202 eiro.

2020.gada budžets pieņemts ar 9 deputātu atbalstu. Par 2020.gada budžeta pieņemšanu balsoja Gatis Truksnis, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Jānis Lediņš, Irēna Kausiniece, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Elizabete Krivcova. No balsojuma atturējās 6 deputāti: Uldis Kronblūms, Aivars Ozoliņš, Mārtiņš Stulpiņš, Guntis Grūba, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš.