Izglītība Kultūra un izklaide
Izlaidums
Jūrmalas Mākslas skolu 20 gadu laikā absolvējuši vairāk nekā 400 profesionālās ievirzes programmas audzēkņi. Attēlā – izlaidums 2021. gadā.

Ar skolas audzēkņu un pedagogu izstādēm un mākslas darbu kataloga atvēršanas svētkiem Jūrmalas Mākslas skola novembrī atzīmē savu gadadienu.

Radītprieks 20 gadu garumā

Savas pastāvēšanas laikā Jūrmalas Mākslas skola ir izveidojusies par nozīmīgu izglītības un kultūras iestādi. Gadu gaitā tā ir saglabājusi, pilnveidojusi un attīstījusi radošo mākslas garu un kļuvusi atpazīstama arī Latvijā un citās valstīs.

Jūrmalas Mākslas skolā tiek īstenotas divas profesionālās ievirzes programmas vizuāli plastiskajā mākslā, 22 interešu izglītības programmas un divas pirmsskolas izglītības programmas. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītībā audzis no 50 skolas pirmsākumos līdz 385 audzēkņiem šodien. Visās izglītības programmās kopumā skolā šobrīd mācās 816 audzēkņi.

Skolas pirmsākumi

Jūrmalas Māksla skola kā profesionālās izglītības iestāde dibināta 2002. gada 6. novembrī uz Jūrmalas Mākslinieciskās jaunrades nama bāzes un atradās Strēlnieku prospektā 50/52. Skolas dibināšanā un tapšanā būtisku ieguldījumu sniegusi toreizējā Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītāja Vēsma Reinkaite, skolas direktore Taiga Vaišļa un mākslas pedagogs Antons Vaivods. Pirmie profesionālās ievirzes izglītības pedagogi skolā bija Lilija Brasliņa, Gunārs Brasliņš, Inese Ščucka un Antons Vaivods. 2002. gadā izveidota arī Jūrmalas Mākslas skolas Slokas filiāle Ķemeru–Kauguru apkaimes bērniem, tās pirmā vadītāja bija Ilga Adiene, šobrīd filiāli vada mākslas skolotāja Dace Greiziņa.

No 2010. gada skola atradās ēkā Muižas ielā 7. Pēc pieciem gadiem, 2015. gada maijā, savu mājvietu skola ieguva jaunuzceltā, mūsdienīgā ēkā Strēlnieku prospektā 30. Jūrmalas Mākslas skola kopā ar līdzās esošo Jūrmalas Mūzikas vidusskolu un Jūrmalas Centrālo bibliotēku veido Dubultu Kultūras kvartālu.

Līdztekus profesionālajai ievirzei – interešu un pirmsskolas izglītība

Kopš skolas dibināšanas tajā darbojas interešu izglītības programmas. Īpaši iecienīta ir mākslas skolotāja un mākslinieka Antona Vaivoda vadītā tēlotājas mākslas studija. Skolā darbojas sporta deju klubs “Tango” – skolotāji Žanete Feldmane un Vito Feldmanis jaunajiem dejotājiem māca gan pirmos deju soļus, gan sagatavo audzēkņus augsta līmeņa sacensībām. Audzēkņu apmeklētas ir arī keramikas nodarbības, kuras ilgus gadus vadīja Gunārs un Lilija Brasliņi, šobrīd keramikas pulciņu vada keramiķe un mākslas skolotāja Inese Āboliņa.

Vecāku un bērnu iemīļota ir interešu izglītības programma bērniem no trīs gadu vecuma “Mans mazais”. Pabeidzot to, daudzi bērni apmeklē pirmsskolas izglītības programmas – veido, glezno, zīmē, turpinot mācības mākslas vidē un gatavojoties turpmākajām skolas gaitām.

Skolas pedagogi un absolventi

Jūrmalas Mākslas skolu kopš tās dibināšanas vada direktore Taiga Vaišļa. Pedagoga darbu Taiga Vaišļa sākusi kā izglītības metodiķe Jūrmalas Pionieru namā pirms 40 gadiem, drīz kļūstot par Jūrmalas Mākslinieciskās jaunrades nama direktori un vēlāk – par Jūrmalas Mākslas skolas direktori.

Šobrīd skolā strādā 40 pedagogi, no kuriem 25 ir profesionāli mākslinieki un ar saviem darbiem aktīvi piedalās izstādēs Jūrmalā, Latvijā un ārvalstīs. Pedagogi Antons Vaivods, Valentīna Homka, Saulcerīte Greiziņa, Zinaida Jasjukeviča, Irina Zinovjeva, Žanete Feldmane un Vito Feldmanis skolā strādā kopš tās pastāvēšanas pirmsākuma.

Ir patiess prieks par Jūrmalas Mākslas skolas absolventiem, kuri paši kļuvuši par mākslas skolotājiem savā kādreizējā skolā.

Zane Homka, kura bērnībā uz nodarbībām nākusi līdzi savai mammai, ilggadējai mākslas skolotājai Valentīnai Homkai, tagad pati ir mākslas skolotāja un uz mākslas darbnīcām un pasākumiem ņem līdzi savas meitiņas. Zane Homka: “Man mākslas skola jau kopš bērnības ir vieta, kur nokļūt radošajā pasaulē. Toreiz es mācījos no skolotājiem, bet šobrīd – no audzēkņiem, kas ir nepārtraukts un aizraujošs process ik dienu.”

Elīna Korule, skolas absolvente, animācijas skolotāja: “Visvairāk novērtēju to, kā skola ir augusi – gan telpu, gan audzēkņu skaita, gan priekšmetu ziņā, šeit iespējams realizēt gandrīz visas radošās ieceres. Ticu, ka ar katru gadu šo iespēju būs aizvien vairāk un vairāk.”

Alvīne Mārtinsone ir pirmsskolas skolotāja, kura pati nākusi uz pirmsskolas nodarbībām. Viņa atceras: “Mākslas skolas saulainās telpas un mājīgumu kā bērnībā, tā arī tagad ir devusi skolas dvēsele, direktore Taiga Vaišļa. Gan kā bērnam pirms 20 gadiem, tā arī tagad kā kolēģei, dienu uzlabo direktores smaids un interese par katra labsajūtu”.

Jūrmalas Mākslas skolu 20 gadu laikā absolvējuši 464 profesionālās ievirzes programmas audzēkņi. Daudzi skolas absolventi turpina izglītību Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, Islandes, Lielbritānijas un citu valstu mākslas vidusskolās un augstskolās, pēc studijām veiksmīgi turpina radošo darbu, piedaloties nozīmīgos mākslas un arhitektūras projektos, izstādēs Latvijā un ārvalstīs, gūstot novērtējumu un atpazīstamību arī starptautiskā mērogā.

Izstādes, konkursi, radošās darbnīcas

Skolas audzēkņu un pedagogu dalība dažādās izstādēs gan kā dalībniekiem, gan skatītājiem, ir skolas mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Īpaši gaidītas ir audzēkņu noslēguma darbu un pedagogu mākslas darbu ikgadējās izstādes un personālizstādes.

Katru gadu no Jūrmalas Mākslas skolas uz vairāk nekā 30 prestižiem starptautiskiem mākslas konkursiem Latvijā, Lietuvā, Polijā, Francijā, Ungārijā, Turcijā, Krievijā, Baltkrievijā, Taivānā, Japānā un citās valstīs tiek nosūtīti līdz pat 400 audzēkņu mākslas darbi. Pagājušajā mācību gadā skolas audzēkņu veikums konkursos tika novērtēts ar 110 godalgām.

Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”, ko rīko Jūrmalas Mākslas skola, ir kļuvis par iecienītu mākslas konkursu starptautiskā mērogā, 2023. gadā tas notiks jau 20. reizi.

Jūrmalnieku un pilsētas viesu gaidītas un iecienītas ir skolas pedagogu rīkotās Mākslas dienas, mākslas un labdarības akcijas ar aktīvu līdzdarbošanos radošajās darbnīcās un mākslas meistarklasēs.

Saliedēts kolektīva darbs Jūrmalas Mākslas skolu ir veidojis par iemīļotu mākslas oāzi ikvienam, veicinājis mākslas skolas un Jūrmalas atpazīstamību Latvijā un citās Eiropas un pasaules valstīs.