Vide
Saulaina diena pludmalē

Jūrmalas kūrorta oficiālais statuss pagarināts vēl uz diviem gadiem. Kūrorta statuss Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai, izņemot Vārnukrogu, Priedaini un Bražciemu, sākotnēji tika piešķirts 2013. gadā.

Kūrorta statusu iespējams iegūt un saglabāt, ja pilsēta atbilst vairākiem nosacījumiem: kūrorta teritorijā ir pieejami dziednieciskie dabas resursi, tajā darbojas vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde un dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti, lai nodrošinātu teritorijā šīs iestādes darbību. Vides kvalitātes rādītājiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kūrorta teritorijā jābūt izveidotai atbilstošai tūrisma infrastruktūrai un izstrādātiem plānošanas dokumentiem, kuri ilgtermiņā paredz kūrorta attīstību noteiktajā teritorijā.

Jūrmala ir Baltijas valstu lielākā kūrortpilsēta un ir viens no iecienītākajiem galamērķiem Latvijas un ārvalstu tūristiem.

Jūrmalas tūrisma piedāvājumā veiksmīgi apvienoti bagāto dabas resursu (meži, plašā pludmale, minerālūdens un dziedniecisko dūņu resursi, piejūras klimats, upes, aizsargājamās dabas teritorijas) saudzīga izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

Ekskursija Jūrmalā