Izglītība Pašvaldība Sabiedrība
Skolēni gaitenī

Jūrmalas pašvaldības skolu un bērnudārzu audzēkņu ģimenēm par pusdienām izglītības iestādēs jāpiemaksā nebūs, ēdināšanas sadārdzinājumu arī jaunajā mācību gadā segs no pašvaldības budžeta līdzekļiem. To paredz šodien, 18. augustā, Jūrmalas domē apstiprinātie saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības  izglītības iestādēs.

Lai pārtikas cenu un citu izmaksu pieauguma apstākļos arī turpmāk nodrošinātu bezmaksas brīvpusdienas visiem bērnudārzniekiem un skolēniem Jūrmalā, no 1. septembra par aptuveni 20% palielinās ēdināšanas maksas apmēru, ko sedz pašvaldība. Vecākiem par bērnu ēdināšanu nekas nebūs jāpiemaksā, un arī nākamajā mācību gadā Jūrmalas bērnudārzos un skolās 1.–12. klašu audzēkņiem ēdināšana būs bez maksas. Citās pilsētās ēdināšanas sadārdzinājuma izmaksas būs jāsedz vecākiem.

“Situācijā, kad visām ģimenēm ievērojami pieaugušas izmaksas ikdienas tēriņiem un komunālajiem pakalpojumiem, turpināsim sniegt pašvaldības atbalstu, apmaksājot  ēdināšanas izmaksas skolās un bērnudārzos no pašvaldības budžeta līdzekļiem,” uzsver Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.

Brīvpusdienām skolās un bērnudārzos pašvaldības budžetā 2022. gadam bija plānoti 1,75 miljoni eiro, izmaksu pieaugums no 1. septembra prasīs papildu 148 tūkstošus eiro. No 1.septembra izmaksas par vienu dienu izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pakalpojuma sniedzējs būs 2,64 eiro bērnudārzos dienā, 2,15 eiro 1.–4. klasē un 2,44 eiro 5.–12. klasē par pusdienu ēdienreizi. Iepriekš ēdienreizes maksas apmērs bērnudārzos bija 2,39 eiro, 1.–4. klasē – 1,74 eiro, 5.–12. klasē – 1,96 eiro.