Izglītība
Bērni vasaras nometnē

Jūrmalas pašvaldība aicina iestādes, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas pieteikties konkursā bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā Jūrmalā. Finansējumu jaunām nometnēm šajā vasarā piešķirs konkursa kārtībā, pieteikumi jāiesniedz līdz 22.jūlijam.

Konkursā aicinātas pieteikties personas un organizācijas, kas līdz 31. augustam var nodrošināt nometņu rīkošanu bērniem un jauniešiem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, kuri deklarēti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā vai mācās kādā no Jūrmalas izglītības iestādēm. Pieteikumu iesniegšana – līdz 22. jūlijam.

Jūrmalas pilsētas domes konkursa nolikums bērnu un jauniešu nometņu organizatoriem programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros

Nometnēm jābūt vērstām uz to, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, sekmētu viņu labizjūtu un socializēšanos, spēju un talantu izkopšanu un novērstu zināšanu nepilnības, kas radušās attālinātā mācību procesā.

Pieteikumi slēgtā aploksnē ar norādi “Projektu konkursam “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana”” jāiesniedz Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 1. stāvā vai jānosūta elektroniska dokumenta veidā uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv līdz 22. jūlija plkst.16.30.

Valdība ir atbalstījusi 2,2 miljonu eiro piešķiršanu pašvaldībām vasaras nometņu organizēšanai, lai ar to palīdzību mazinātu Covid-19 izraisītās sekas skolēniem, ilgstoši mācoties attālinātā režīmā. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piešķirti līdzekļi 52 tūkstošu eiro apjomā, vienam bērnam dienā paredzēti 19 eiro piecu dienu ilgā nometnē.

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā.