Sociālais atbalsts un veselība
Jaundzimušo pabalsts Jūrmalā – 500 eiro

Otrdien, 12. februārī, stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi, kuri nosaka bērna piedzimšanas pabalstu jūrmalniekiem 500 eiro apmērā par katru bērnu.

Pabalstu 500 eiro apmērā piešķirs bērna vecākam, aizbildnim vai adoptētājam, kam dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā vairāk nekā sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī jaundzimušajam ir jābūt deklarētam Jūrmalā.

Līdz šim pabalsts jaundzimušajiem Jūrmalā bija 285 eiro; saistošie noteikumi par 500 eiro jaundzimušā pabalstu tiks piemēroti, sākot ar 2019.gada 1.janvāri. Vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem, kas jau ir saņēmuši pabalstu 285 eiro apmērā par 2019. gadā dzimušu bērnu, jāvēršas Labklājības pārvaldē un jāuzraksta iesniegums pabalsta pārrēķināšanai, – šādā gadījumā tiks izmaksāta starpība, lai pabalsta kopējā summa būtu 500 eiro. Arī Labklājības pārvaldes darbinieki sazināsies ar jūrmalniekiem, kuri šogad jau saņēmuši 285 eiro pabalstu, lai informētu par pārrēķina iespēju.

Pabalstu 500 eiro apmērā var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Lai saņemtu 500 eiro pabalstu pirmreizēji, jāiesniedz iesniegums Labklājības pārvaldē vai Dzimtsarakstu nodaļā, vai Dzīvokļu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” var iepazīties šeit.

Pabalsts jaundzimušo aprūpei ir viens no atbalsta veidiem, ko Jūrmalas pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem. Jūrmalā ir nodrošināts bezmaksas veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām; pabalsts, bērnam uzsākot mācības 1. klasē; bezmaksas sabiedriskais transports; bezmaksas ēdināšana, sākot no bērnudārza līdz 12. klasei; pabalsti daudzbērnu ģimenēm un citi atbalsta veidi.