Pašvaldība Sabiedrība
Vieta, kur atradīsies vides objekts.

Jūrmalas pašvaldība izsludinājusi atklātu metu konkursu vides objekta “Ķemeru Anniņa” izveidei. Metu piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 22. decembrim. Vides objekta paredzētais izvietojums ir Ķemeros, skvērā Senatnes ielā 5.

Vides objektu kā Ķemeru atpazīstamības simbolu iecerēts veidot, atsaucoties Jūrmalas iedzīvotāju ierosinājumam. Tā iecere ir balstīta uz nostāstiem par Pirmā pasaules kara laikā populāro dziesmu “Ķemermiestiņā”. Ap simts gadus senā strēlnieku dziesma ir populāra un minējumiem apvīta vēl šodien. Konkursa mērķis ir iegūt ekonomiski pamatotu mākslinieciski augstvērtīga vides objekta metu, kas ar savu unikalitāti veicinātu Jūrmalas valstspilsētas Ķemeru apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu, stiprinātu apkaimes identitāti un atpazīstamību.

Metu konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kā arī šādu personu apvienības, kas spēj īstenot piedāvāto metu. Konkursa dalībniekiem ir jāiesniedz  arhitektoniskās idejas apraksts, tā vizualizācija un makets salīdzināmā mērogā, vides objekta vietas labiekārtošanas plāns. Piedāvājumā jāiekļauj arī plānotā vides objekta un tā atrašanās vietas labiekārtojuma izmaksu tāme.

Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrija. Trīs labākajiem darbiem paredzētas godalgas. Pirmās vietas ieguvējam paredzēta godalga 2000 eiro apmērā, otrās un trešās vietas ieguvējiem – attiecīgi 1500 un 1000 eiro, veicināšanas prēmija – 500 eiro. Viens no konkursā godalgotajiem metiem tiks realizēts Jūrmalā, Senatnes ielā 5.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties elektronisko iepirkumu sistēmā  www.eis.gov.lv – ,,Mākslinieciski augstvērtīga un Jūrmalas valstspilsētas Ķemeru apkaimes kultūrvēsturiskās identitātes popularizējoša vides objekta “Ķemeru Anniņa” izveide”.

Plašāku informāciju par metu konkursu var saņemt, zvanot Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītāja vietniecei Dacei Ziemelei pa tālr. 29135846 vai rakstot e-pastu Dace.Ziemele@jurmala.lv.