Pašvaldība
Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumam Nr.281 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju”, Jūrmalas pilsētas dome izsludina Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu līdz 2021.gada 9.augustam (ieskaitot).

Kandidātus ir tiesības izvirzīt un pieteikt reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām patstāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Pieteikumus papīra formātā var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros:

  • Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5 1.stāvā,
  • Kauguros Raiņa ielā 110,
  • Ķemeros Tukuma ielā 20.

Pieteikumus elektroniski var iesniegt, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai nosūtot to uz e-pastu pasts@jurmala.lv, ja dokumentus ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas visas tajos minētās personas.