Pašvaldība Sabiedrība

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa aicina sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, norēķinu jautājumu risināšanai personas, kuras norādītajā laika periodā dzīvoja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās:

  • Krasta ielā 13 k 2-7 laikā no 01.10.2009. līdz 31.03.2016.;
  • Lībiešu ielā 15A-10 no 01.05.2001. līdz 09.07.2015.;
  • Nometņu ielā 2A-305 no 01.10.2005. līdz 04.04.2016.;
  • Raiņa ielā 62-31 no 01.03.2011. līdz 29.02.2016.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas aicinām personas, kuras norādītajos laika periodos lietojušas minētās dzīvojamās telpas, sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu, lai risinātu jautājumu par norēķiniem par pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Dzīvokļu nodaļas tālr. 67093845 vai 67093887.