Pašvaldība Sabiedrība

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa aicina personas, kuras laikā no 10.03.1988. līdz 01.07.2005. dzīvoja Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajā dzīvojamā telpā Raiņa ielā 79-23, sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, norēķinu jautājumu risināšanai.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas aicinām personas, kuras norādītajā periodā lietoja minēto dzīvojamo telpu, sazināties ar Dzīvokļu nodaļu, lai risinātu jautājumu par norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Dzīvokļu nodaļas tālr. 67093845, 67093887.