Sabiedrība
Dubultu satiksmes mezgls

Pārbūvējot Dubultu satiksmes mezglu, ir ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas jāņem vērā gan autobraucējiem, gan gājējiem. Luksofori aprīkoti ar braukšanas ātruma kontroles ierīcēm – pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu šajā zonā, luksoforā ieslēdzas sarkanā gaisma. Savukārt gājējiem ik reizi pirms ceļa šķērsošanas jālieto izsaukuma poga gājēju zaļās gaismas ieslēgšanai.

Dubultu satiksmes mezglā ir uzstādīti jauni luksofori, kas iekļauti vienotā pilsētas plūsmā. Laika posmā no plkst. 6.00 līdz 14.00 “zaļā viļņa” plūsma tiek organizēta virzienā uz Rīgu, savukārt laika posmā no plkst. 14.00 līdz 6.00 – virzienā no Rīgas.

Dubultu prospekta un Baznīcas ielas krustojumā, kā arī Zigfrīda Meierovica prospekta un Pils ielas krustojumā uzstādītie luksofora objekti ir aprīkoti ar videokamerām, izsaukuma pogām gājējiem un transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles ierīcēm.

Situācijā, kad transportlīdzeklis pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, luksoforiem tiek ieslēgts sarkans gaismas signāls, uz piecām sekundēm liedzot transportlīdzeklim, kas pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu, turpināt kustību. Attiecīgi transportlīdzekļu kustība īslaicīgi tiek apturēta vienā braukšanas virzienā, nemainot gājēju satiksmes kustību.

Atbilstīgi Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajam pirms Dubultu prospekta un Baznīcas ielas krustojuma virzienā uz Rīgu un Zigfrīda Meierovica prospekta un Pils ielas krustojuma virzienā no Rīgas ir uzstādītas maksimālā ātruma ierobežojuma ceļa zīmes Nr. 323, atļauto maksimālo braukšanas ātrumu nosakot 30 kilometri stundā, ar papildzīmēm Nr. 853 – “Kontroles ierīce”. Pēc būvdarbu pabeigšanas atļautais maksimālais braukšanas ātrums konkrētajā posmā tiks noteikts 50 kilometri stundā.

Gājēju poga
Katrā no luksoforu objektiem ir iebūvētas divas gājēju izsaukuma pogas, kur viena atrodas uz dzeltenā bloka vertikālās virsmas un otra – zem dzeltenā bloka.

Luksoforu objektos iebūvētās gājēju izsaukuma pogas ir paredzētas gājēju zaļās gaismas signāla ieslēgšanai, un, tikai nospiežot šo pogu, gājēji var sagaidīt zaļās gaismas signālu Dubultu prospekta un Zigfrīda Meierovica prospekta brauktuves šķērsošanai.

Nospiežot gājēju izsaukuma pogu, gājēju zaļās gaismas signāls ieslēdzas laika intervālā no 23 līdz 80 sekundēm. Gājēju zaļās gaismas signāls Dubultu prospekta un Baznīcas ielas krustojumā, sniedzot iespēju gājējiem droši šķērsot Dubultu prospekta brauktuvi, deg 25 sekundes, savukārt Zigfrīda Meierovica prospekta un Pils ielas krustojumā – 39 sekundes.

Aicinām autovadītājus ievērot atļauto braukšanas ātrumu un gājējus būt pacietīgākiem un ielu brauktuvi šķērsot tikai un vienīgi pie gājējiem paredzētā zaļās gaismas signāla!

Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada martam. Būvdarbus veic personu apvienība “Igate-Liktenis”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Semita”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA “JLD”.