Pašvaldība Sabiedrība
Drošības uzlabošanai izvietos papildu videonovērošanas kameras

Lai uzlabotu drošību Jūrmalā, pašvaldība pilsētā izvietos papildu videonovērošanas kameras.

Pirmās jaunās kameras plānots izvietot Kauguros Talsu šosejā pie Kauguru vidusskolas, Skolas un Nometņu ielas krustojumā, Raiņa ielā pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Raiņa un Jurģu ielas krustojumā, Slokas un Satiksmes ielas krustojumā un pie Slokas stacijas (Slokas un Satiksmes ielas krustojumā). Līdz ar būvdarbu pabeigšanu sabiedriskas vietas tiks novērotas arī pie rekonstruētajiem objektiem Ķemeros – parkā, pie ūdenstorņa un skvēra “Tautu deja”.

Šobrīd sabiedrisko kārtību un drošību pilsētas vidē uzrauga 264 videonovērošanas kameras. Publiskās vietās videonovērošanas kameras tiek uzstādītas vietās, kur reģistrēts lielākais daudzums sabiedriskās kārtības pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu.

Sabiedrisko vietu kameras uzrauga Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Tās priekšnieks Uldis Bēniņš skaidro: “Videonovērošana ir viena no efektīvākajām sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzīšanas metodēm. Veidojot loģisku un funkcionālu videonovērošanas sistēmu, ir iespējams mazināt sabiedriskās kārtības pārkāpumus un novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus. Videonovērošana rada policijas nepārtrauktās klātbūtnes efektu (likumpārkāpumu prevencija), samazina reaģēšanas laiku, palīdz atklāt likumpārkāpumus un, analizējot iegūtos datus, ļauj veiksmīgāk organizēt patrulējošās policijas darbu.”

Jūrmalas pašvaldības policija ir izveidojusi videonovērošanas kameru izvietošanas plānu ar tām vietām pilsētā, kur prioritāri būtu nepieciešams izvietot novērošanas kameras drošības uzlabošanai. Jūrmalas pašvaldība aicina iedzīvotājus sniegt priekšlikumus par vietām, kur iedzīvotāju ieskatā vēl būtu nepieciešams izvietot novērošanas kameras drošības uzlabošanai, – priekšlikumus var iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.