COVID-19
Covid-19 analīzes var nodot arī Kauguros

Sākot ar 1. martu, Latvijā beigusies Covid-19 dēļ noteiktā ārkārtējā situācija, kas bija spēkā no pērnā gada 11. oktobra. No 1. marta atviegloti vairāki Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, tostarp tirdzniecībā, pasākumos un klātienes darbā. Papildu atvieglojumi stāsies spēkā no 1. aprīļa. 

Izmaiņas no 1. marta līdz 31. martam

Tirdzniecība un pakalpojumi

 • Darbu var atsākt šobrīd slēgtās nozares (izklaides pasākumi iekštelpās, azartspēles, naktsklubi, atrakcijas);
 • pakalpojumu sniegšana šajās vietās organizējama epidemioloģiski drošajā jeb “zaļajā” vidē, vienlaikus ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;
 • atcelts darba laika ierobežojums visu pakalpojumu sniegšanai;
 • tirdzniecībā atcelta prasība pēc Covid-19 sertifikātiem, saglabājot prasību vienam apmeklētājam nodrošināt 15 kvadrātmetrus no tirdzniecībai atvēlētās platības.

Ēdināšana

 • Atcelts cilvēku skaita ierobežojums pie galdiņiem ēdināšanā;
 • No 1. marta līdz 1. aprīlim saglabāta prasība pēc Covid-19 sertifikāta gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem;
 • Ēdināšanas vietās pārvietojoties, sejas maska tiek lietota, bet, apsēžoties pie galdiņa, masku var nelietot; 
 • Sertifikāti un maskas nebūs nepieciešamas tad, ja ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti ārtelpās.

Pasākumi

 • Publiski pasākumi:
  • Organizētos (publiskos) pasākumos (kultūras, sporta un citos) palielināts maksimāli vienlaikus pieļaujamais apmeklētāju skaits līdz 3000 cilvēkiem;
  • atcelta apmeklētāju reģistrācija;
  • atcelta prasība nodrošināt personalizētas sēdvietas;
  • atcelta prasība apmeklētājus izvietot distancētās, fiksētās sēdvietās;
  • drīkst organizēt arī stāvpasākumus, proti, pasākumus, kuros nav sēdvietu, piemēram, dejas, rokkoncertus;
  • personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, nav jāieskaita maksimāli pieļaujamā cilvēku skaitā.
 • Privāti pasākumi:
  • Palielināts cilvēku skaits privātos pasākumos iekštelpās un ārtelpās līdz 50 cilvēkiem, savukārt kāzās, bērēs, kristībās – līdz 250 cilvēkiem.
  • Atļauts sniegt klātienes pakalpojumus privātās pulcēšanās laikā atsevišķā noslēgtā telpā vai teritorijā bez Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācijas, piemēram sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, mākslinieciskos priekšnesumus, pirts pakalpojumus dzimšanas dienas svinībās (līdz 50 viesiem) vai kāzās (līdz 250 viesiem), kā arī radošas meistarklases vai atrakciju pakalpojumus bērnu ballītē (līdz 50 viesiem).

Kultūra

 • No 1. marta tiek atcelts kultūrvietu un publisko kultūras pasākumu darba laika ierobežojums.
 • Pasākumos un kultūrvietu teritorijās ārpus telpām apmeklētājiem vairs nebūs jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nebūs jālieto sejas maskas.
 • Apmeklētājiem pasākumos, kas notiek telpās, vēl līdz 1. aprīlim būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori. Sertifikāts nebūs jāuzrāda bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot). Arī telpās notiekošu pasākumu darbiniekiem jābūt ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izņemot darbiniekus, kuri nav tiešā saskarsmē ar apmeklētājiem.
 • Apmeklējot kultūrvietu telpas – bibliotēkas, muzejus, kultūras centrus un citas telpas laikā, kad tajās nenotiek pasākums, apmeklētājiem nebūs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • no 1. marta tiek atcelta prasība amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos ierobežot dalībniekus grupās un noteikt konkrētu kvadratūru uz katru dalībnieku. Periodā līdz 1. aprīlim rekomendējams amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem pirms pulcēšanās uz mēģinājumu iekštelpās drošības nolūkos lietot paštestus. Saglabājas nosacījums, ka mēģinājumos telpās jālieto sejas maskas, izņemot mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un dejas procesā, un tajos var piedalīties tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Mēģinājumos un nodarbībās ārpus telpām sertifikāts nebūs nepieciešams, kā arī sejas maska nebūs jālieto.

Izglītība 

 • Skolās turpināsies skolēnu, izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē, un nodarbināto testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. 
 • Spēkā vairs nav prasība par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo un grupu lielumu, taču ikviena izglītības iestāde aicināta izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat tiek rekomendēts ievērot distanci. 
 • Saglabājas prasība izglītības iestādēs lietot nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas iepirktas izglītības iestāžu vajadzībām.  Vienlaikus noteikts, ka no 1. marta līdz 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, varēs pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības procesā iekštelpās sejas maskas var nelietot 1.–3. klašu bērni, tajā skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās.
 • Mājas karantīna, kontaktpersonas
  • Saglabāta iespēja izglītības iestāžu izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo asistentiem neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja izglītības iestādēs tiek veikts Covid-19 rutīnas skrīnings (to neveic bērniem pirmsskolas izglītības pakāpē), lai pēc iespējas agrīnāk atklātu inficēšanās gadījumus. Šis regulējums attiecībā uz izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo asistentiem piemērojams līdz 31. martam.
  • Ja skolēnam vai darbiniekam Covid-19 inficēšanās gadījums ir mājsaimniecībā, par kontaktpersonas statusu ir jāinformē izglītības iestāde, lai tās vadība varētu lemt par papildu epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, piemēram, izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa novērošanu, papildu testēšanu, klases ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku nošķiršanu un tamlīdzīgi. 
  • Savukārt pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamais, lai turpinātu piedalīties klātienes izglītības procesā, mājas karantīnas nosacījumus var neievērot tikai tādos gadījumos, ja kontakts ar inficēto personu ir noticis ārpus mājsaimniecības. Tā kā pastāvīgs kontakts ar Covid-19 inficēto vienā mājsaimniecībā ir ar ļoti augstu risku, un pirmsskolas izglītības pakāpē bērniem netiek veikts rutīnas skrīnings un nav iespējams pietiekami operatīvi atklāt inficēšanās gadījumu, tādēļ pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu nepieciešams ievērot mājas karantīnu ne mazāk kā 10 dienas vai veikt Covid-19 testu laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas un atgriezties iestādē, ja testa rezultāts ir negatīvs. 
 • Dalībai interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās nav ierobežojumu, ņemot vērā, ka skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē skolā tiek veikts rutīnas skrīnings. Arī pirmsskolas izglītībā iesaistītie bērni, kuriem netiek veikts rutīnas skrīnings, var apmeklēt interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības.

Ceļošana

 • Ceļošanai saglabājas prasība pēc Eiropas Digitālā Covid-19 sertifikāta;
 • Iespējama ieceļošana Latvijā no visām valstīm ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu;
 • No 1. marta Latvijā drīkst ieceļot bez pienākuma aizpildīt "Covidpass.lv".

Covid-19 sertifikāti pakalpojumu saņemšanai

 • No 1. marta atcelta prasība pēc Covid-19 sertifikāta:
  • pakalpojumiem, kas tiek sniegti ārā;
  • tirdzniecībā;
  • individuālos pakalpojumos, kur tiek lietota sejas maska un nav tiešs kontakts ar pakalpojumu sniedzēju;
  • baznīcu un reliģiskajos pasākumos.
 • No 1. marta līdz 1. aprīlim saglabāta prasība pēc Covid-19 sertifikāta:
  • publiskos pasākumos (sporta, kultūras pasākumi un citi);
  • diskotēkās, naktsklubos, atrakcijās;
  • sporta un amatieru (kori, deju kolektīvi un citi) aktivitātēs;
  • ēdināšanā, piemēram, kafejnīcās, restorānos;
  • individuālo pakalpojumu sniegšanā, kur klients nelieto maskas vai FFP2 respiratorus bez vārsta un ir tiešs kontakts ar pakalpojumu sniedzēju.

Līdz 1. aprīlim pakalpojumu, kurš tiek sniegts epidemioloģiski drošā vidē, var saņemt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un bērni līdz 18 gadu vecumam bez sertifikātiem vai testiem.

Vienlaikus pakalpojuma sniedzējiem tiek saglabāta iespēja izvēlēties pakalpojumu sniegt epidemioloģiski drošā vidē jeb prasīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tāpēc pakalpojumu saņēmējam jāseko līdz informācijai, kādu norādījis pakalpojumu sniedzējs savā  tīmekļvietnē vai pie ieejas. 

Tas neattiecas uz pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvēku tiesību un sabiedrības drošības nodrošināšanai, kuriem jābūt pieejamiem ikvienam, piemēram, pasta pakalpojumi, sabiedriskā transporta pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, kuriem jābūt pieejamiem ikvienam.

Covid-19 sertifikāti darbam

No 1. marta līdz 1. aprīlim daļai nodarbināto atcelta prasība par Covid-19 potes vai pārslimošanas sertifikātu, bet daļai tā saglabāta.

 • Prasība pēc Covid-19 sertifikātiem saglabāta:
  • pakalpojumu sniegšanā, kuros klientam ir jāuzrāda sertifikāts (piemēram, naktskluba vai kafejnīcas darbiniekam);
  • publisko pakalpojumu un atsevišķu saimniecisko pakalpojumu sniegšanā, ja ir tieša saskare ar klientu (neattiecas uz tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu);
  • izglītības programmu īstenošanā nodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem (kuri pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem), bērnu uzraudzības pakalpojuma un pedagogu privātprakses pakalpojuma sniedzējiem;
  • sociālajā aprūpē, veselības aprūpē nodarbinātiem;
  • publiskajā sektorā nodarbinātajiem, kuri ikdienā apkalpo klientus, ieslodzījuma vietās.

Darba devējam tiesības izvērtēt darbus, kuru veikšanas laikā ir paaugstināts risks inficēties ar Covid-19 (ciešs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, saskare ar lielu skaitu cilvēku, kuru vakcinācijas statuss nav zināms, darba pienākumu, kas ir būtiski uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, veikšana). Šiem darbiniekiem darba devējs ir tiesīgs noteikt pienākumu darbu veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tirdzniecības vietās un aptiekās, kas nesniedz ārstniecības pakalpojumus, darbiniekiem nav noteikta obligāta prasība pēc Covid-19 sertifikātiem.

Masku lietošana

 • Publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, ir jālieto sejas maskas:
  • pieaugušajiem un bērniem no 7 gadu vecuma – medicīniskā maska vai FFP2-FFP3 klases respirators bez vārsta;
  • bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam var lietot auduma sejas maskas.
 • Sejas masku var nelietot šādos gadījumos:
  • bērni līdz 7 gadu vecumam, kā arī izglītojamie, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu;
  • personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
  • persona, kura nevar veikt darba vai profesionālos pienākumus;
  • jebkura veida fizisko aktivitāšu, fizisko nodarbību laikā, kā arī nodarbojoties ar sportu;
  • mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā;
  • saņemot pakalpojumus, kuru laikā objektīvi masku lietošana nav iespējama;
  • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās – laikā, kad apmeklētāji sēž pie galda;
  • plašsaziņas līdzekļu raidījumos, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki.

Rekomendēts

 • attālinātais darbs,
 • 2 metru distances ievērošana,
 • telpu vēdināšana,
 • plūsmu nodalīšana,
 • roku higiēna,
 • virsmu dezinfekcija. 

Sabiedriskais transports

No 1. marta vairs nav spēkā sabiedriskā transporta ietilpības ierobežojumi un atcelti ierobežojumi braukšanas maksas atvieglojumos pašvaldību sabiedriskā transporta maršrutos pilngadīgām personām bez Covid-19 sertifikāta.

Vienlaikus sabiedriskajā transportā, taksometros un pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili aizvien spēkā paliek līdz šim noteiktā prasība obligāti izmantot FFP2 klases respiratoru bez vārsta vai medicīnisko sejas masku. 

Izglītības iestādes izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas var lietot tikai skolas vecuma bērni no septiņu  līdz divpadsmit gadu vecumam. Savukārt bez sejas maskām vai respiratoriem sabiedriskajā transportā var braukt pirmsskolas vecuma bērni līdz septiņu gadu vecumam, bērni, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kā arī personas ar acīmredzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem.

Tāpat paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi un pakalpojumi tiek nodrošināti sarkanajā režīmā, t.i., pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams Covid-19 sertifikāts.

Arī autoostas, kas nodrošina biļešu tirdzniecību, un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem, nodrošinās pakalpojumus bez Covid-19 sertifikātiem. Obligāta prasība autoostās un dzelzceļa stacijās ir respiratoru vai medicīnisko masku lietošana.

Izolācijas un mājas karantīnas noteikumi 

No 1. marta līdz 1. aprīlim tiek saglabāti 18. janvārī ieviestie nosacījumi izolācijas un mājas karantīnas ievērošanai, kad samazināts izolācijas un mājas karantīnas laiks.  

Izmaiņas no 1. aprīļa

Atceltās prasības

 • Atceltas prasības pēc Covid-19 sertifikātiem pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai Latvijas teritorijā;
 • Atcelti pulcēšanās ierobežojumi;
 • Atcelts maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos;
 • Atcelts platību ierobežojums tirdzniecībā.

Saglabās rekomendācijas

 • Medicīnisko masku, respiratoru lietošanai, distances ievērošanai, roku higiēnai, virsmu dezinfekcijai, telpu vēdināšanai noteikts rekomendējošs raksturs.

Jāņem vērā, ka, būtiski pieaugot Covid-19 izplatībai vasarā, rudenī, valdība var atkal lemt par jauniem drošības pasākumiem sabiedrības pasargāšanai no augstas saslimstības un mirstības, kā arī slimnīcu pārslodzes.