Sabiedrība
Atbalsts cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu

Lai cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu, viņu ģimenes locekļiem sniegtu psiholoģisku atbalstu un zināšanas, kā uzlabot dzīves kvalitāti, 20.oktobrī plānots uzsākt 12 nodarbību ciklu attālināti, tiešsaistes režīmā. Bezmaksas nodarbības notiks trešdienu vakaros no plkst.19.00 līdz 21.00.

Deju un kustību terapijas nodarbībās tiks sniegts atbalsts, varēs saņemt konsultācijas individuāli un grupās, būs diskusijas, pieredzes apmaiņa, pozitīvas pieredzes stāsti. Dalībnieki varēs līdzdarboties nodarbību tēmās, kas palīdzēs sakārtot psihoemocionālo stāvokli, piemēram, ķermeņa apzināšanās, vitalitātes paaugstināšana un trauksmes mazināšana, subjektīvā labsajūta, savas robežas sajušana un noteikšana, impulsu, emociju sajušana un kontrole, emocionālo funkciju uzlabošana, sadarbības veicināšana.

Nodarbības vadīs diplomēta mākslas terapeite, psiholoģe Lidija Naumova. Pieteikšanās un uzziņas pa tālruni 22009962 (Una Liberte).

Nodarbības un atbalsta pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/008.

Socialais fonds logo