Kultūra un izklaide Vide Pašvaldība
Atklāts atjaunotais Ķemeru vēsturiskais parks

Atklāts atjaunotais un pārbūvētais Ķemeru vēsturiskais parks – valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis. Saglabātas parka kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī parka pamatfunkcijas, kas nodrošina rekreācijas iespējas visām iedzīvotāju paaudzēm. Atjaunošanas darbi veikti vairāk nekā 20 hektāru platībā.

ERAF logo

Ķemeru parkam ir vairāk nekā 180 gadu vēsture – tā veidošana sākta līdz ar pirmās valsts peldu iestādes atklāšanu. 

Parka infrastruktūru veido tā pastaigu celiņu tīkls ar labiekārtojumu un bagātīgiem apstādījumiem, romantiski tiltiņi pār Vēršupīti, kas plūst cauri parkam, paviljoni un rotondas, kā arī mazās arhitektūras formas – vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.

 • Parka teritorijā atjaunots pastaigu celiņu tīkls, izbūvēti jauni pastaigu celiņi, labiekārtojumam izvietots vairāk nekā 180 atpūtas soliņu.
 • Atbilstoši kūrorta stilistikai izmantots daudzveidīgs rožu un ziedošo krūmu sortiments. Apstādījumus parka plašajā teritorijā veido vairāk nekā 5000 rožu un hortenziju stādījumi un gandrīz 20 tūkstoši krāšņumaugu, kas parka apmeklētājus priecēs visu gadu. Iestādīts vairāk nekā 500 koku, tostarp ierīkota liepu stādījumu aleja.
 • Restaurēta romantiskā Mīlestības saliņa ar paviljonu-rotondu – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis; atjaunots sēravota paviljons un izbūvēti divi jauni paviljoni - nojumes parka teritorijā.
 • Restaurētas mazās arhitektūras formas – vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi: viens no pazīstamākajiem parka objektiem – akmens skulptūra “Ķirzaciņa”, no kuras iztek sērūdens avots, izveidota akmens skulptūra “Vardīte”, kur ierīkots dzeramā ūdens brīvkrāns.
 • Godinot personības, kam bijusi nozīmīga loma Ķemeru kūrorta izveidē un darbībā, atjaunota 1861. gadā veidotā piemiņas zīme – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem un direktoriem.

Pārbūvēta un atjaunota ne tikai parka teritorija, bet arī apkārtējās ielas, izbūvētas autostāvvietas un velonovietnes, ierīkoti seši bezvadu interneta piekļuves punkti un videokameras drošības kontrolei.

Uzbūvēts arī jauns rotaļu laukums ar nojumi aktivitātēm bērniem, pie rotaļu laukuma ierīkots garšaugu labirints ar vairāk nekā 300 garšaugiem, tādējādi ne tikai saglabājot parka rekreācijas funkciju, bet papildinot to atbilstoši mūsdienu vajadzībām. 

Apskatei atvērts arī atjaunotais Ķemeru ūdenstornis ar ekspozīcijām

Pastaigājoties pa atjaunoto vēsturisko Ķemeru kūrorta parku, aicinām apmeklēt arī renovēto Ķemeru ūdenstorni

Atjaunotais Ķemeru ūdenstornis ar ekspozīciju par Ķemeru kūrorta vēsturi pieejams apmeklētājiem bez maksas. Tas darbosies līdz 30. septembrim katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00. Torņa augšējā platformā 42 metru augstumā ir ierīkota skatu platforma, no kuras var vērot skaisto Ķemeru apkārtni. Vienlaikus ūdenstornī var atrasties 25 cilvēki, bet uz jumta skatu platformas – pieci cilvēki, līdz ar to apmeklētājiem vakaros un brīvdienās jārēķinās ar gaidīšanas laiku, lai iekļūtu tornī. Nelabvēlīgos laika apstākļos (stiprs vējš, lietusgāze, pērkona negaiss) jumta skatu platforma apmeklētājiem tiek slēgta.

Ķemeru ūdenstornis ir nacionālas nozīmes arhitektūras piemineklis, celts 1929. gadā. Pērn pabeigta vēsturiskā ūdenstorņa atjaunošana, saglabājot tā pamatfunkciju – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu; šogad izveidots tūrisma informācijas centrs un ekspozīcija. 

Pirmajā stāvā lielformāta ekrānā var vērot 360 grādu panorāmas skatu no ūdenstorņa augšas. Izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kur apmeklētāji var interaktīvā veidā iegūt informāciju par Ķemeru kūrortu un tā vēsturi, uzzināt par Latvijas personībām, kuru dzīve un darbība saistīta ar Ķemeriem un Jūrmalu – ārstiem Aleksandru Lozinski, Jāni Lībieti un Mihailu Malkielu, gleznotāju Miervaldi Ķemeru, arhitektu Fridrihu Skujiņu un dzejnieku Imantu Ziedoni.

Ceturtajā stāvā iekārtota mainīgās ekspozīcijas telpa jeb mākslas galerija, kas paredzēta kā platforma daudzveidīgām reģiona mākslinieku daiļrades izpausmēm un nelielai atpūtai pirms došanās uz torņa jumta. Telpā ir uzstādīts muzikālais soliņš, kas atskaņo klasiskās mūzikas skaņdarbus, un fotostends, kas sniedz iespēju apmeklētājiem uzņemt vēsturiskā vidē veidotus fotopašportretus.

Uz torņa jumta 42 metru augstumā ir izvietoti tālskati, atpūtas sols, kā tas bija vēsturiski, un norādes uz reģionā esošiem nozīmīgiem apskates objektiem. Apmeklētāji no skatu laukuma var vērot apkārtnes panorāmu un izzināt reģionā esošo dabas un materiālo kultūras mantojumu. Tā ir augstākā publiski pieejamā skatu platforma reģionā.

 • Apmeklētājiem pirms Torņa apmeklējuma ir pienākums izlasīt Torņa apmeklējuma noteikumus, stingri ievērot visas aizlieguma, drošības, informācijas zīmju prasības, nekādā veidā neapdraudēt sevi un citus Torņa apmeklētājus.
 • Bērni vecumā līdz 16 gadiem Torņa skatu platformas var apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā, bērni līdz 6 gadiem – tikai pieaugušo pavadībā pie rokas.
 • Kategoriski aizliegts apmeklēt Torni alkoholisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, lietot alkoholiskos vai citas apreibinošās vielas, atrodoties Tornī.
 • Apmeklējuma laikā aizliegts ēst līdzpaņemto ēdienu.
 • Augšējās skatu platformas (augstums 42 metri) apmeklējums ir iespējams, tikai veicot rezervāciju.
 • Uz augšējās skatu platformas vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki (neatkarīgi no vecuma). Augšējās skatu platformas nav ieteicams apmeklēt bērniem līdz 6 gadu vecumam.
 • Kategoriski aizliegts kāpt uz Tornī esošajām konstrukcijām, pārkārties, līst cauri, iziet ārpus norobežojumiem.  
 • Kāpjot pa kāpnēm, jābūt uzmanīgiem un jāievēro piesardzība. Kāpjot augšup, jāpārliecinās, vai kāds nekāpj lejā. Priekšroka jādod tiem, kuri kāpj lejā!
 • Aizliegts atrasties uz platformām negaisa vai stipra vēja laikā vai sliktos laika apstākļos.
 • Aizliegts ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot asistentus – suņus-pavadoņus, kuri pavada personas ar funkcionāliem ierobežojumiem.
 • Torņa telpās tiek veikta videonovērošana.
 • Torņa darbinieki ir tiesīgi brīdināt par konstatēto pārkāpumu un sekām, izraidīt no telpām personas, kuras neievēro vai arī pēc brīdinājuma atsakās ievērot šos noteikumus, kā arī pieaicināt policiju, radušos konfliktu risināšanai. 
 • Apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par personīgo mantu, savu un bērnu un/vai pavadāmo personu drošību un uzvedību.
 • Par Torņa konstrukciju bojājumiem, apmeklētāju neatbilstošu uzvedību vai jebkuriem šo noteikumu pārkāpumiem apmeklētājs informē Torņa darbiniekus.
Ķemeru parkā krāšņi zied rozes
Atklāts atjaunotais Ķemeru vēsturiskais parks