Būvdarbi
Remonts Tallinas ielā

Remontdarbi iekškvartālos

Septembrī sākti būvdarbi autostāvvietu paplašināšanai un seguma atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem Tallinas ielā 44 un Tallinas ielā 42 Kauguros. Tiks asfaltēta brauktuve un izbūvēta ietve Lēdurgas ielā posmā no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai, atjaunots Pērnavas ielas brauktuves segums posmā no Mazpulku ielas līdz daudzdzīvokļu dzīvojamajam namam Tallinas ielā 40 un atjaunots ielas brauktuves segums pie daudzdzīvokļu nama Tallinas ielā 42. Izbūvēs stāvvietas 44 automašīnām, kā arī atjaunos ietvju segumu pašvaldībai piederošajās zemes vienībās.

Darbs pie Lēdurgas ielas un Pērnavas ielas seguma atjaunošanas un papildu automašīnu stāvvietu izbūves ieceres īstenošanas tika sākts jau 2018. gadā, kad tika atjaunots Mazpulku ielas un Tērbatas ielas segums. 2019. gadā tika ierīkots jauns bērnu rotaļu laukums iekškvartālā starp daudzdzīvokļu namiem Tallinas ielā 44 un Tallinas ielā 42.

Būvdarbus plānots pabeigt piecu mēnešu laikā, ievērojot klimatisko un laika apstākļu ierobežojumus.

Autostāvvietu paplašināšanas un segumu atjaunošanas pie daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem Tallinas ielā 44 un Tallinas ielā 42 būvprojekta izstrādi ir veikusi SIA “JLD”, būvdarbus veikts SIA “Liktenis” un būvuzraudzību nodrošinās SIA “Semita”.

Septembrī atjaunos piebraucamā ceļa un ietvju segumu Kauguru vidusskolas teritorijā Raiņa ielā 118. Pēc šo darbu pabeigšanas sāks piebraucamā ceļa un gājēju ietves seguma atjaunošanu sākumskolas teritorijā Lēdurgas ielā 27.                                    

Gājēju un velosipēdu celiņi

Šī gada augustā ir uzsākti Jūrmalas–Babītes veloceliņa atjaunošanas darbi 400 metru garā posmā, atjaunojot tehniski vissliktākajā stāvoklī esošo veloceliņa seguma posmu. Darbu izpildi plānots pabeigt līdz šī gada septembra nogalei. Atlikušā veloceliņa posma segumu paredzēts atjaunot pakāpeniski, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un veidojot maģistrālo veloinfrastruktūras savienojumu starp Mārupes novadu un Jūrmalas valstspilsētu.

Turpinot 2019. gadā sākto veloinfrastruktūras atjaunošanu Dzintaru un Bulduru apkaimē, sākta gājēju un velosipēdu celiņa seguma atjaunošana Bulduru apkaimes kāpās posmā no 13. līnijas līdz 20. līnijai. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada oktobrim.