Uzņēmējdarbība
Par 2021. gada zvejas rīku skaita pieprasījumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina pieteikties 2023. gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegumus iesniegt līdz 2022. gada 10. novembrim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmumus par zvejas tiesību piešķiršanu 2023. gadam. 

Iesnieguma veidlapas varat saņemt Jūrmalas valstspilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros Jūrmalā: Majoros Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110,  Ķemeros Tukuma ielā 20.

Veidlapas ievietota arī pie pakalpojuma Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale apraksta.

Lūdzam ņemt vērā, ka tiem, kas plāno nodarboties ar komerciālo zveju (Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību - SIA, Individuālajam uzņēmumam - IU, Individuālajam komersantam - IK, zvejnieku saimniecībai), iesniegumam nepieciešams pievienot Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja uzņēmums pirmo reizi iesniedz šo iesniegumu vai veicis pārreģistrāciju).

Iesniegumu un ar to saistītos dokumentus nepieciešams iesniegt personīgi vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-pasts: pasts@jurmala.lv) vai nosūtīt pa pastu.

Piekrastes zvejas licenci un žurnālus sagatavo un izsniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa.