Uzņēmējdarbība
Vizuālis

Jaunie uzņēmēji, kā arī tie, kuri plāno sākt uzņēmējdarbību, var pieteikt savas idejas līdzfinansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības attīstībai grantu programmā “(ie)dvesma”.

Projektu pieteikumu pieņemšana grantu programmai “(ie)dvesma” norisināsies līdz 30. septembrim.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 10 000 eiro, un uz to var pretendēt gan privātpersonas, kuras plāno uzsākt savu biznesu, gan arī uzņēmumi, kuri jau veic vai plāno saimniecisko darbību un dibināti pirms ne vairāk kā trim gadiem. Granta līdzekļi paredzēti biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.

Pieteikumu atlase norisināsies trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks novembrī.

Grantu jeb mērķfinansējuma programmu “(ie)dvesma” īsteno “SEB banka” kopā ar Jūrmalas pašvaldību, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadu. Programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Grantu programma norisināsies jau sesto reizi. Līdz šim programmas ietvaros atbalstu savas idejas īstenošanai saņēmuši 40 jaunie uzņēmēji Pierīgas pašvaldībās. 2021. gadā programmas “(ie)dvesma” grantus ieguva divi Jūrmalas uzņēmumi: SIA “Ķemeru dūņas”, kas ražo dabīgus ķermeņa kopšanas līdzekļus, saņēma Jūrmalas pašvaldības grantu 8,8 tūkstošu eiro apmērā; AS “SEB banka” grantu 8,0 tūkstošu eiro apmērā – SIA “VetCyto”, kas specializējas veterinārajā citoloģiskajā diagnostikā.

Plašāka informācija par grantu programmu un tajā atbalstītajiem projektiem pieejama vietnē www.seb.lv/iedvesma

2021.gadā grantu programmā atbalstu saņēma Jūrmalas uzņēmums SIA “VetCyto”, kas specializējas veterinārās citoloģiskās diagnostikas nodrošināšanā Baltijas valstu veterinārajām klīnikām. Dalība grantu programmā (ie)dvesma uzņēmumam sniedza iespēju attīstīt mājaslapu, uzlabot lietotāju pieredzi un datu apmaiņas procesus.