Izglītība Sabiedrība
Skolēna apliecība

Pirmo un 10. klašu skolēnus, kā arī tos skolēnus, kuri maina mācību iestādi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ietvaros, Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina savlaicīgi, pirms jaunā mācību gada sākuma, pieteikt un saņemt skolēna apliecību.

Viedkarte “Skolēna apliecība” pilda skolēnu apliecības funkcijas, kā arī nodrošina braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas autobusos, piekļuvi izglītības iestādēs, kurās uzstādīta piekļuves kontroles sistēma, kā arī atvieglojumu saņemšanu un priekšrocības vairākās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās Jūrmalā.

Visērtāk – elektroniski portālā karte.jurmala.lv

Skolēna apliecības izgatavošanu visērtāk pieteikt elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā karte.jurmala.lv. Portālā karte.jurmala.lv var autorizēties, izmantojot portāla Latvija.lv autorizēšanās iespējas. Portālā var ērti aizpildīt pieteikumu un pievienot skolēna fotogrāfiju un dokumentus skolēna apliecības pirmreizējai vai atkārtotai saņemšanai. Ja skolēns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, pieteikumu aizpilda viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis.

Pēc kartes izgatavošanas uz pieteikumā norādīto iesniedzēja e-pasta adresi tiks nosūtīta ziņa par apliecības izgatavošanu, kuru varēs izņemt savā pieteikumā norādītajā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Viedkartes “Skolēna apliecība” pirmreizēja izsniegšana ir bez maksas.

Saņemšana Apmeklētāju apkalpošanas centrā

Ja izglītojamais sasniedzis 15 gadu vecumu, skolēna apliecību var saņemt bez vecāku klātbūtnes.

Skolēniem, kas jaunāki par 15 gadiem, kopā ar vecāku vai aizbildni jāierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus: likumiskajam pārstāvim jāuzrāda pase vai ID karte; skolēnam –  personu apliecinošs dokuments vai dzimšanas apliecība; pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim – attiecīgo statusu apliecinošs dokuments.

Pieteikšana un saņemšana klātienē

Kartes izgatavošanu var noformēt  arī klātienē – ja skolēns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, tad kopā ar vecākiem vai aizbildņiem jāierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus. Apmeklētāju apkalpošanas speciālists pārbaudīs datus, noskaidros piederību izglītības iestādei un izgatavos skolēna apliecību.

Adreses: Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 20; darba laiks: pirmdienās plkst. 8.30–13.00 un 13.30–18.00, otrdienās–ceturtdienās plkst. 8.30–13.00 un 13.30–17.00, piektdienās plkst. 8.30–13.00 un 13.30–16.00.

Vairāk informācijas sadaļā “Jūrmalas iedzīvotāja karte”.