Sabiedrība
Ziedi pie iebraukšanas pilsētā

Tuvojoties vasarīgi karstajām brīvdienām un novērojot rindas pie caurlaižu iegādes punkta, Jūrmalas pašvaldība aicina autobraucējus caurlaides iebraukšanai pilsētā iegādāties elektroniski: vietnē www.visitjurmala.lv, ar “Mobilly”, “Europark” vai “Citadele” aplikāciju starpniecību, lai neveidotu sastrēgumus pie iebraukšanas pilsētā. Iebraukšanas maksa Jūrmalā ir 2 eiro. Autostāvvietas Jūrmalas pilsētas teritorijā vietās, kur atļauta autotransporta novietošana, ir bez maksas, izņemot privāti ierīkotas autostāvvietas.

Caurlaidi var nopirkt arī pēc iebraukšanas īpaša režīma zonā, un to var izdarīt automātos pilsētā, ar “Mobilly”, “Europark” vai “Citadele” aplikāciju starpniecību līdz tās dienas plkst.23.59, kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā. Caurlaižu iegādes automāti atrodas četrās vietās pilsētā: pie lielveikala “Rimi” Lielupē, pie Dzintaru koncertzāles, Majoru stāvlaukumā un pie Dubultu stacijas.

Lai neaizmirstu iegādāties caurlaidi, pastāv iespēja pieteikties atgādinājuma saņemšanai e-pastā, piereģistrējoties Jūrmalas tīmekļa vietnes sadaļā “Caurlaides”.

No šā gada jūnija vidus, lai samazinātu aiz neuzmanības pieļauto pārkāpumu skaitu par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides, ir iespējams samaksāt nodevu arī nākamajā dienā pēc iebraukšanas, ko var veikt tikai tīmekļa vietnē visitjurmala.lv līdz nākamās dienas plkst. 23.59, norādot iepriekšējās dienas datumu, kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalas īpaša režīma zonā.

Svarīgi atcerēties, ka, iegādājoties caurlaidi, ir jānorāda tas datums, kurā transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalas īpaša režīma zonā un jānorāda precīzs transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Caurlaide derīga tikai konkrētam transportlīdzeklim, kura reģistrācijas numurs ir norādīts, pērkot caurlaidi. Pašvaldība vērš uzmanību, ka īpaša režīma zona pilsētā ir apzīmēta ar ceļa zīmēm “Maksas zona”, kurām braucēji aicināti sekot līdzi. Ar vienu dienas caurlaidi īpaša režīma zonā var iebraukt neierobežotu reižu skaitu tajā datumā, kuram caurlaide iegādāta.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā kopš 1996. gada. Nodeva par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Caurlaižu iegādes kontrole ir pilnībā automatizēta. Videotehniskās ierīces fiksē iebraukušo transportlīdzekļu reģistrācijas numuru, un vēlāk datubāzē tiek pārbaudīts, vai transportlīdzeklim ir iegādāta caurlaide. Sods par caurlaižu režīma neievērošanu ir 50 eiro.

Detalizēta informācija par caurlaižu režīma noteikumiem sadaļā “Caurlaides”.