Izglītība
projekta logo

Jūrmalas pašvaldība aicina biedrības un nodibinājumus, kas strādā ar jaunatni, iesniegt projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas samazināšanai. Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 2. maijs.

Projektu mērķis ir palielināt izglītojamo motivāciju, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaikus, veicināt izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Projektus var pieteikt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Projektu konkurss tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”, kura vadošais partneris ir Izglītības kvalitātes valsts dienests. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Projekti jāiesniedz līdz 2. maijam. Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim.

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums (2022. gada 341. marta nolikums Nr. 27)

Projektus var iesniegt:

  • ievietojot pašvaldības pasta kastītē Jūrmalas domē Jomas 1/5, Jūrmala LV2015 un elektronisko versiju nosūtot uz pasts@jurmala.lv;
  • pasta sūtījumā, adresējot Jūrmalas domei un elektronisko versiju nosūtot uz pasts@jurmala.lv,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv.

Dokumenti

Informatīvie materiāli

Vairāk informācijas par projektu – www.pumpurs.lv. Tālrunis informācijai 26324186, e-pasta adrese evija.majore@edu.jurmala.lv.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.