Jauktais koris "Spārnos"

Devīze: “Dziesma spārnos ceļ!”

Dibināts 2005.gadā

Ir Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki (2008.g., 2013.g.,2018.g.)

Kolektīvam patīk būt kopā gan dziesmā, gan sadzīvē. Labprāt piedalās dažādos pasākumos un koncertos. Par kora tradīciju jau kļuvusi  ikgadējā dalība  jaukto koru dziesmu dienās “Visiem viena - katram sava - tautasdziesma” Liepājā,  Jāzepa Vītola Mūzikas dienās Gaujienā.

Gūta neaizmirstama pieredze piedaloties Pasaules koru olimpiādē un VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos, kā arī kora ceļojumā uz Horvātiju.

Diriģente: Daina Frīdenberga
Tālrunis: 22063234
Kormeistare: Aija Dimza