Izpilddirektors izdod iekšējus normatīvus aktus Jūrmalas pilsētas domes administrācijai; organizē domes lēmumu izpildi; organizē pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādāšanu un veic citus pienākumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumam.

Edgars Stobovs

izpildirektors
edgars.stobovs [at] jurmala.lv
Iedzīvotāju pieņemšana vienu reizi mēnesī, pieraksts pie sekretāres pa tālr. 67093805

Arturs Grants

izpilddirektora vietnieka p.i.
arturs.grants [at] jurmala.lv