Izglītības komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību un sniedz atzinumus par tiem.

Dokumenti