Procedūra
Informatīvais paziņojums

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

29.07.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas

Iesniedzējs

Fiziska persona

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Dzintaru prospekts 23-4 Jūrmala

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegumu esošā telpu grupā ar melno apdari paredzēta jaunu starpsienu izbūve, iegūstot 3 istabas, 2 palīgtelpas, 1 sanmezglu, virtuves zonu un ieejas halli. Telpām paredzēta apdaru ierīkošana. Paredzēta sanitārtehnisko iekārtu un sadzīves tehnikas uzstādīšana. Darbus paredzēts veikt ar rokas instrumentiem/elektroinstrumentiem.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.