Paplašinātā meklēšana

Ēkas jumta konstrukciju un seguma atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
'Mājokļu Apkalpošanas Dienests' PS
Līgumsumma
38137.49
JPD 2021/64
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
JPD 2021/61
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dienvidu reģionu augļu un ogu piegādes

Piegādātājs / izpildītājs
'Kabuleti Fruit' SIA
Līgumsumma
3805.84
JPD 2021/62
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Ķemeru parkā

Piegādātājs / izpildītājs
'JŪRMALAS MEŽAPARKI' SIA
Līgumsumma
199778.3
JPD 2021/57
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

DABASGĀZES PIEGĀDE PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “AUSTRAS KOKS ”

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Gāze' AS
Līgumsumma
34546.28
ID Nr.-JPIIAK 2021/1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
JPD 2021/59
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve Jūrmalas pilsētas pamatskolā

Piegādātājs / izpildītājs
'SILTUMTEHSERVISS' SIA
Līgumsumma
107173.1
JPD 2021/55
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grīdu segumu, elektroinstalācijas atjaunošana un citi darbi Vaivaru pamatskolā

Piegādātājs / izpildītājs
'FF' SIA
Līgumsumma
34576.9
JPD 2021/54
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvju nojaukšana Viesītes un Salas ielā, Jūrmalā

Piegādātājs / izpildītājs
'401 Logistic' SIA
Līgumsumma
15798.57
JPD 2021/47
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Tet' SIA
Līgumsumma
41988
JPD 2021/48
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas pilsētas ielu, ceļu laukumu pārbūvei.

Piegādātājs / izpildītājs
'Semita' SIA
Līgumsumma
4362
JPD 2021/45
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pašvaldībai piederošo īpašumu atbrīvošana no īrnieku mantām un sadzīves priekšmetiem

Piegādātājs / izpildītājs
'BŪVBALSTS' SIA
Līgumsumma
30000
JPD 2021/44
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Atjaunošanas darbi Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā

Piegādātājs / izpildītājs
'BŪVBALSTS' SIA
Līgumsumma
89490.49
JPD 2021/43
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jūrmalas pilsētas ielu, ceļu seguma remontdarbi

Piegādātājs / izpildītājs
'LIKTENIS' SIA
Līgumsumma
160000
JPD 2021/40
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība remontdarbiem Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēss

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'Rimay'
Līgumsumma
3480
JPD 2021/41
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Autostāvvietu paplašināšana un seguma atjaunošana daudzdzīvokļu namu iekškvartālos, Jūrmalā

Piegādātājs / izpildītājs
'LIKTENIS' SIA
Līgumsumma
491506.37
JPD 2021/38
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvdarbi Andreja ielā, Tallinas ielā un Ventspils šosejā, Jūrmalā

Piegādātājs / izpildītājs
'LIKTENIS' SIA
Līgumsumma
150447.13
JPD 2021/37
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
JSS 2021/6
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Skatuves, alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma

Piegādātājs / izpildītājs
'Kompānija NA' SIA
Līgumsumma
41999
JKC 2021/8
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Finanšu revīzijas pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
'Ernst & Young Baltic' SIA
Līgumsumma
70000
JPD 2021/35
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
JPD 2021/33
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā

Piegādātājs / izpildītājs
'JLD' SIA
Līgumsumma
1400000
JPD 2021/30
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums