Gada balva sportā

2020. gadā saistībā ar Covid-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem sacensību norisē Gada balva sportā netika piešķirta.