Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa aicina sazināties norēķinu jautājumu risināšanai personas, kuras norādītajā laikā dzīvoja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās Jūrmalā:

  • Alejas ielā 10-7 no 30.11.2007. līdz 30.09.2014.;
  • Brocēnu ielā 3-5 no 31.12.2008. līdz 30.11.2015.;
  • Engures ielā 5a-25 no 01.01.2007. līdz 01.10.2015.;
  • Nometņu ielā 18-26 no 01.02.2004. līdz 01.12.2013.;
  • Skolas ielā 44-13 no 01.04.2018. līdz 19.10.2018.;
  • Skolas ielā 44-39 no 01.06.2013. līdz 01.11.2015.;
  • Skolas ielā 44-64 no 01.07.2013. līdz 01.11.2015.;
  • Talsu šosejā 31, k-15-5, no 31.12.2010. līdz 30.04.2015.;
  • Ventspils šosejā 32A-5 no 30.11.2011. līdz 30.04.2015.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas aicinām personas, kuras norādītajā laikā lietojušas minētās dzīvojamās telpas, sazināties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu Dubultu prospektā 1, lai risinātu jautājumu par norēķiniem par pašvaldības dzīvokļa apsaimniekošanas maksu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Dzīvokļu nodaļas tālr. 67093845.

DZĪVOKĻU NODAĻA