Iepriekšējo domes sēžu darba kārtības var skatīt domes sēžu protokolos sadaļā Domes pieņemtie dokumenti un sēžu audioieraksti