1. Izvēlieties transportlīdzekļa reģistrācijas valsti, ja tā nav Latvijas Republika.
  2. Ievadiet:
    1. transportlīdzekļa reģistrācijas numuru
    2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru
    3. drošības kodu (norādīto ciparu un burtu kombināciju)
  3. Nospiediet pogu “Pārbaudīt caurlaides spēkā esamību”
Caurlaides derīguma pārbaude

Attēlotajai informācijai ir informatīvs raksturs.