Baleta studija

Ar klasiskās dejas - baleta pamatiem ieteicams nodarboties no piecu gadu vecuma. Studijā var darboties ikviens bērns vecumā no 5 līdz 9 gadiem, kurš vēlas dejot. Baleta nodarbībās mazajiem dejotājiem tiek izkopta stāja, lokanība, muzikalitāte, koncentrēšanās spēja, koordinācija un citas bērna vispārējai attīstībai un izaugsmei ne mazāk svarīgas prasmes.

vadītāja: Jūlija Tihomirova
tālrunis: 29654613 (zvanīt no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00)
e-pasts: baletastudijajkc@inbox.lv