Atbalsta mērķis ir finansiāli atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas sporta organizācijas, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu, tai skaitā augstu sasniegumu sportistu, dalību Latvijas un starptautiskās sacensībās un čempionātos.

Iesniegt pieteikumu un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas:

  • ir reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un pārstāv Jūrmalas valstspilsētas sporta komandas;
  • pārstāv individuālos sportistus, kuri ir deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms ir līdz 70% no sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam paredzētā līdzfinansējuma kopsummas. 

Obligāta prasība iesniedzējam – nodrošināt atsevišķa norēķinu konta bankā atvēršanu, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanu saistītie līdzekļi, un ar līdzfinansēšanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Pieteikums par nākamajā kalendārajā gadā nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata gada 15.septembrim.