Darbība

  • nodrošina domē un tās apmeklētāju apkalpošanas centrā ienākošo un izejošo dokumentu reģistrāciju, apriti un kontroli;
  • organizē apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošina apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;
  • nodrošina domes arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu;
  • nodrošina domes sēžu, komiteju, patstāvīgo komisiju, vadības sanāksmju un darba grupu darbu, sniedzot organizatoriska un juridiska rakstura atbalstu;
  • veic nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanu organizēšanā;
  • nodrošina pārskatāmu pašvaldības interešu aizstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī kontrolē pieņemto nolēmumu izpildi;
  • nodrošina pašvaldības administratīvo ēku, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Dokumenti

Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums (2013. gada 12. septembra nolikums Nr. 19)

Kontakti

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.