Darbība

 • nodrošina Centrālajā administrācijā un tās apmeklētāju apkalpošanas centros saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju, apriti un kontroli;
 • organizē apmeklētāju apkalpošanas centru darbu, nodrošināt iedzīvotājiem un apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;
 • nodrošina Centrālās administrācijas arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un pastāvīgi glabājamo dokumentu nodošanu valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā;
 • veic ar Jūrmalas domes lēmumu apstiprināmo ārējo, iekšējo normatīvo aktu un citu juridiska rakstura dokumentu pirms un pēcpārbaudi;
 • veic Centrālās administrācijas iekšējo normatīvo aktu un citu juridiska rakstura dokumentu pirms un pēcpārbaudi;
 • nodrošina domes sēžu, komiteju, patstāvīgo komisiju, vadības sanāksmju un darba grupu darbu, sniedzot organizatoriska un juridiska rakstura atbalstu;
 • nodrošina pašvaldības interešu aizstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī kontrolēt pieņemto tiesu nolēmumu izpildi.

Kontakti

Nodaļas:

 • Kanceleja
 • Administratīvā nodaļa
 • Juridiskā nodrošinājuma nodaļa
 • Tiesvedības nodaļa.

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Administratīvi juridiskā pārvalde

emils.rokjanis [at] jurmala.lv