Darbība

  • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
  • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
  • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.

  Administratīvās komisijas sastāvs

  • Andra Tukāne – komisijas priekšsēdētāja;
  • Ilze Melgaile – komisijas atbildīgā sekretāre;
  • Sanita Kapitoviča– komisijas juriskonsulte;
  • Kaspars Platnieks – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs; 
  • Māris Hmeļnickis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;
  • Aina Birina – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;
  • Elīna Siliņa – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darba daļas vadītāja;
  • Anete Silniece – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja; 
  • Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente;
  • Salvis Miķelsons – Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks.

  Dokumenti

  Administratīvā komisija

  administrativa_komisija [at] jurmala.lv