Nevalstiskās organizācijas pēc iedzīvotāju iniciatīvas šovasar ierīkojušas rotaļu laukumu bērniem, kā arī labiekārtots Bulduru baznīcas dārzs. Pašvaldības rīkotajā konkursā publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai īstenoti divi projekti.

Rotaļu laukums Ragakāpā

Bernu rotaļu laukums

Pagalmā Lašu ielā 7 iekārtots rotaļu laukums bērniem. Sākotnēji tika demontētas rotaļlaukuma vecās iekārtas, pēc tam uzstādītas jaunas. Bērnu drošībai ieklāts mulčas segums, sakārtota un labiekārtota laukuma apkārtne. Rotaļlaukums ir publiski pieejams Ragakāpas iedzīvotājiem un viesiem.

Projektu “Buļļuciema bērniem drošs un videi draudzīgs rotaļu laukums Ragakāpā” īstenoja Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrība pēc iedzīvotāju iniciatīvas  no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 7826,36 eiro, t.sk. biedrības finansējums 826,36 eiro  un pašvaldības līdzfinansējums – 7000 eiro.

Labiekārtots baznīcas dārzs

Baznīcas lapene

Ar pašvaldības līdzfinansējumu tika labiekārtota Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorija: iestādīti 15 vasarzaļo un 15 mūžzaļo rododendru stādi, tie papildina iepriekšējo gadu stādījumus, un atjaunots zālājs pie lapenes.

Labiekārtotā vide ir ieguvums ne tikai Bulduru baznīcas apmeklētājiem, projekta īstenošanas rezultātā izveidota pastaigām un atpūtai piemērota vieta, kur patīkami uzkavēties ikvienam.

Projektu “Bulduru baznīcas dārza labiekārtošana” īstenoja nodibinājums “Fonds – Jūrmala cilvēkam”. Projekts tika īstenots no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 1594,78 eiro, t.sk. nodibinājuma finansējums 315,78  eiro  un pašvaldības līdzfinansējums – 1279 eiro.