2017. gadā īstenoti divi projekti, apgūstot 7 911,40 eiro, no tiem pašvaldības līdzfinansējums 6 732,29 eiro*

Projekta nosaukums,
p
rojekta iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas laiks un budžets (eiro)

Projektā veiktās aktivitātes

 

Volejbola un atpūtas laukuma pilnveidošana un labiekārtošana

Biedrība “Pufaikciema Entuziasti”

Popularizēt pludmales volejbolu un veicināt veselīga dzīvesveida uzturēšanu iedzīvotāju vidū.

01.04.2017.–30.11.2017.

4 499,79
(t.sk. pašu finansējums 499,93 un pašvaldības līdzfinansējums 3 999,86)

Atjaunota volejbola laukuma virskārta (55 m2), uzstādīti 2 pārvietojami statīvi volejbola tiesnešu darba nodrošināšanai, uzstādīta 1 tribīne volejbola spēļu skatītājiem (30 sēdvietas).

Publiski pieejamas teritorijas, daudzīvokļu nama Brīvības prospektā 104

Biedrība “Brīvības 104”

Sakārtot daudzīvokļa nama Brīvības prospektā 104 publiski pieejamās teritorijas.

05.07.2017.–05.12.2017.

3 411,55
(t.sk. pašu finansējums 678,48 un pašvaldības līdzfinansējums 2 733,07)

Veikta daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā esošo 3 parka soliņu nomaiņa un 3 cinkotu skārda atkritumu tvertņu iegāde; esošās atkritumu konteineru novietnes grīdas un jumta seguma atjaunošana.

* 2017.gadā tika apstiprināts arī biedrības “Pliekšāna 98” projekts “Publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras Jāņa Pliekšāna ielā 98 izveide”, taču projekta ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 2018.gada 1.jūnijam un tiks uzskaitīts pie 2018.gadā īstenotajiem projektiem.