Atrašanās vieta

Atrašanās vieta kartē

Nodaļas

Attīstības pārvalde

gundega.ose [at] jurmala.lv

Budžeta nodaļa

finans [at] jurmala.lv

Centralizētā grāmatvedība

inara.kundzina [at] jurmala.lv

Iepirkumu birojs

astra.priede [at] jurmala.lv

Izglītības pārvalde

imants.vasmanis [at] jurmala.lv

Īpašumu pārvalde

arturs.grants [at] jurmala.lv

Kultūras nodaļa

kulturas_nodala [at] jurmala.lv

Personāla nodaļa

personals [at] jurmala.lv

Pilsētplānošanas nodaļa

ina.jansone [at] jurmala.lv

Revīzijas un audita nodaļa

revizija [at] jurmala.lv