No 12. aprīļa līdz 14. maijam Jūrmalas pilsētas pašvaldība rīko Spodrības mēnesi, kura laikā iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot gan lielgabarīta atkritumus, gan arī bioloģiski noārdāmos atkritumus – savāktās lapas, zāli. Atkritumu izvešana iepriekš jāpiesaka – pieteikšana no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim.

image

Jāņem vērā, ka lielgabarīta atkritumus un bioloģiskos atkritumus bez maksas varēs nodot tikai tie Jūrmalas iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki varēs individuāli pieteikt savu lielgabarīta atkritumu izvešanu, piesakot jānorāda uzņēmuma nosaukums, kas ir mājas apsaimniekotājs.

 

Kur pieteikt atkritumu izvešanu?

Šogad lielgabarīta un bioloģisko atkritumu izvešanas pieteikumus pieņems vienotais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – SIA “Clean R”. Atkritumu izvešanu varēs pieteikt darba laikā no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim; e-pasta adrese pieteikšanai – kc@cleanr.lv, tālrunis 67111001.

 

Piesakot atkritumu izvešanu, jānorāda līguma par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu numurs (daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – mājas apsaimniekotājs), adrese, tālruņa numurs un lielgabarīta atkritumu daudzums, un to veids. Ja ir nododami bioloģiski noārdāmie atkritumi, tad jānorāda maisu skaits.

 

Kad izvedīs pieteiktos atkritumus?

Iepriekš pieteiktos lielgabarīta un bioloģiski noārdāmos atkritumus SIA “Clean R” savāks un aizvedīs no 26. aprīļa līdz 12. maijam. Atkritumu izvešanu kontrolēs pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa sadarbībā ar pašvaldības policiju, kuras uzdevums ir uzraudzīt neatļautu atkritumu izvietošanu ielu zaļajās zonās.

 

Atkritumu veidi

Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus to izmēra dēļ nevar ievietot atkritumu konteinerā, piemēram, televizors, nolietots skapītis, gulta, krēsls, matracis, citas mēbeles, to daļas u. tml.

 

Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir savāktās koku lapas un zāle. Iedzīvotājiem tie jāieliek vienreizlietojamos atkritumu maisos (ne lielākos par 100 litriem), maisi rūpīgi jāaizsien. Maisus nedrīkst pārpildīt, lai paceļot tie nesaplīstu.

 

Ja ir nepieciešamība izvest citu veidu atkritumus, piemēram, būvgružus, bīstamos atkritumus (riepas, šīferis, eļļas) u. tml., aicinām sazināties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” pa tālruni 67111001, jo šie atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši to veidam un noteiktajam tarifam.