Arī šogad Jūrmalas seniori varēs saņemt pašvaldības pabalstu 100 eiro apmērā veselības aprūpei. Pašvaldības budžetā veselības aprūpes pabalstam 2021. gadam plānoti  944 200 eiro.

image

Veselības aprūpes pabalstu senioriem Jūrmalas pašvaldība piešķir kopš 2017. gada – sākotnēji tas bija 50 eiro, no 2020. gada tas palielināts līdz 100 eiro. 2020. gadā pabalstu 100 eiro apmērā saņēmuši 8811 Jūrmalas senioru kopumā 885 669 eiro apjomā.

 

Kam paredzēts pabalsts?

Veselības aprūpes pabalstu līdz 100 eiro apmērā piešķir Jūrmalas pašvaldība, lai senioriem palīdzētu segt izdevumus par veselības aprūpi – par pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optiku, arī vitamīniem, un citiem izdevumiem, kas nepieciešami senioriem veselības uzturēšanai.

 

Kas var saņemt pabalstu?

Senioram jābūt deklarētiem Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:

  • saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
  • saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
  • sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

No ārstniecības iestādes, aptiekas, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietas jāpaņem un jāsaglabā veselības aprūpes izdevumus apliecinoši dokumenti – čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķini – par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai iegādāto preci. Čekam ir jābūt oriģinālam (kopijas nepieņem). Tajā ir jābūt norādītai informācijai par to personu, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, – vārdam, uzvārdam, personas kodam, maksājuma mērķim un samaksas summai.

 

Sakrātos čekus pievieno iesniegumam un iesniedz Labklājības pārvaldē vai Jūrmalas domes apmeklētāju apkalpošanas centros pabalsta saņemšanai.

 

Kur jāiesniedz iesniegums un čeki?

Iesniegumu kopā ar dokumentiem var iesniegt pašvaldības iestādē, – šobrīd, kad iedzīvotāju apkalpošana notiek attālināti, to var ievietot pastkastītē pie ēkas durvīm:

  • Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30,
  • vai Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25. korpusā.

 

Cik bieži var saņemt pabalstu?

Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt vienu reizi par attiecīgo kalendāro gadu. Ja izdevumi vienā reizē nesasniedz 100 eiro, izdevumus apliecinošos dokumentus turpina krāt un iesniedz tad, kad sakrāta maksimālā summa.

Papildu informācija Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25. korpusā; tālr. uzziņām 67767347.