Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakopšanā, Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina iespēju bez maksas nodot savāktās, nobirušās lapas. 

image

Tiem, kas nepaspēja pieteikt savākto lapu bezmaksas izvešanu, šogad tiek nodrošināta papildu iespēja – savākto lapu maisus iedzīvotāji paši var nogādāt un bez maksas nodot SIA “Clean R” Jūrmalas Klientu apkalpošanas centra pieņemšanas vietā Fabrikas ielā 11 darba dienās plkst.8.00–12.00 un 12.30–17.00. Šāda iespēja būs līdz novembra beigām. Atvedot savāktās lapas, nodošana jāpiesaka klientu apkalpošanas centrā. Patvaļīga jebkādu atkritumu atstāšana nav atļauta!

 

Aicinām Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus sakopt savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas!