Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties 2021. gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 26. oktobrim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmumu par zvejas tiesību piešķiršanu 2021. gadam. 

 

Iesnieguma veidlapas varat saņemt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros: Jūrmalā, Majoros Jomas ielā 1/5, Kauguros Raiņa ielā 110,  Ķemeros Tukuma ielā 30. Veidlapa ievietota arī Jūrmalas pilsētas mājaslapās sadaļā Rūpnieciskās zvejas limitu sadale.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka tiem, kas plāno nodarboties ar komerciālo zveju (sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, individuālajam uzņēmumam, individuālajam komersantam, zvejnieku saimniecībai), iesniegumam nepieciešams pievienot Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (ja uzņēmums pirmo reizi iesniedz šo iesniegumu vai veicis pārreģistrāciju).

 

Kopš 2020. gada 1. jūlija piekrastes zvejas licenci un žurnālus sagatavo un izsniedz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa.

 

Tālruņi uzziņām: 22012050, 26441969.