Bulduru Dārzkopības vidusskola kopā ar labākajiem nozares speciālistiem un zinātniekiem aktīvi strādā pie digitālā dārza izveides, kas ir unikāls projekts ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Šobrīd ir noslēgusies projekta otrā kārta.

image

Projekta “i-Dārzs” mērķis ir izstrādāt un praktiski ieviest robotizētu, autonomu platformu, kas nodrošinās augu monitoringa un kopšanas funkciju, kā arī ražošanas procesu automatizāciju un digitalizāciju.

 

Projekta pirmajā kārtā tika ierīkota autonoma digitālās laistīšanas sistēma, otrajā kārtā – pabeigta viedā dārza (“i-Dārzs”) ierīkošana un augu stādīšana, lai nākampavasar savu darbu varētu sākt dārza robots. 

 

Dārzā ir izveidots laikmetīgs celiņu tīkls, augi izkārtoti pēc to prasībām, grupēti, lai būtu iespējami zinātniski pētījumi. Iestādītas vairāk nekā 250 augu šķirnes, un darbs vēl tiek turpināts. 

 

Viedā dārza atklāšanas pasākumā piedalījās Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kā arī Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.

 

Lauku atbalsta dienesta atbalstītais projekts “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai” tiek finansēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.