Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pieteikšanās termiņš līdz 2021.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

image

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un 2019.gada 19.decembra “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”” Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pieminekļu saglabāšanai. 

 

Līdzfinansējums var tikt piešķirts:

  1. kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi saglabāšanai;
  2. valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;
  3. kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas, posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumta, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.

 

Pieteikšanās termiņš – līdz 2021. gada 11. jūnijam (ieskaitot). Pieteikums jāiesniedz Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā. Jautājumu gadījumā par iesniedzamo dokumentāciju zvanīt pa tālruni 29125789.

 

Ar saistošajiem noteikumiem un nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Pakalpojumi” – “Būvniecība” – “Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”.