Jau kopš pagājušā gada nogales Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku ieskauj būvlaukums – ēkā norit plaši pārbūves darbi un izglītības iestāde ir ceļā uz mūsdienīgu un modernu mācību vidi.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka būvēta pagājušā gadsimta 70.gadu sākumā un, lai gan laika gaitā tajā veikti dažādi uzlabojumi – siltināta ēkas fasāde, mainīti logi, pakāpeniski remontētas iekštelpas, ēkas infrastruktūra ir novecojusi un nolietojusies.

 

Aktu zāle.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija ir vienīgā izglītības iestāde pilsētā, kurai piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss. Līdz ar jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu izglītības iestādēs, arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas vadība sadarbībā ar pedagogiem strādā pie mācību satura un metožu pilnveidošanas, lai mācību procesu padarītu skolēniem interesantāku, daudzpusīgāku, taču sekmīgs mācību process nav iedomājams bez sakārtotas, modernas un mācīties motivējošas vides.

 

Gaitenis.

 

Pagājušā gada nogalē Jūrmalas Valsts ģimnāzijā tika uzsākti ēkas pārbūves darbi, kuru ietvaros plānota ēkas pārbūve pilnā tās apjomā – tiks pārbūvētas un atjaunotas mācību klases, gaiteņi, koplietošanas telpas, administrācijas telpas, skolā tiks izveidota plaša bibliotēka ar lasītavu, multifunkcionāla mācību klase, jauna aktu zāle un ēkas 1.stāvā tiks izveidotas telpas Reģionālā metodiskā centra darbības attīstīšanai.

 

Klases telpa.

 

Šobrīd Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā ir veikti plaši demontāžas darbi – demontēta iekštelpu sienu, griestu un grīdu apdare, demontētas novecojušās inženierkomunikācijas, jumta siltumizolācija un daļēji arī ēkas fasādes siltumizolācija un apdare. Ēkas norobežojošās konstrukcijas tiek sagatavota jaunas siltumizolācijas uzklāšanai un jauna jumta seguma ieklāšanai un sienu apdares izveidei. Ēkas iekštelpās no jauna tiek izbūvētas telpu starpsienas, notiek darbs pie ventilācijas sistēmas, elektroapgādes sistēmas izbūves un tuvākā laikā plānots uzsākt  arī jaunas apkures sistēmas izbūvi.

 

Būvdarbus Jūrmalas Valsts ģimnāzijā veic SIA “PRO DEV” un ēkas pārbūvi paredzēts veikt līdz 2022.gada pavasarim, lai 2022./23. mācību gadu skolēni varētu uzsākt atjaunotā un mūsdienīgā izglītības iestādē.

 

Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijā tiek veikti ERAF finansēta projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006) ietvaros un šī projekta ietvaros pagājušā gada septembra mēnesī arī noslēdzās būvdarbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, kur tika atjaunoti trīs skolas stāvi, t.sk. sporta zāle.

Projekts Nr.8.1.2.0/18/I/006 tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros un tā kopējās izmaksas ir 8 031 157.22 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6 471 654.00 EUR, valsts budžeta dotācija ir 171 308.49 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 388 194.73 EUR, tai skaitā – projekta neattiecināmās izmaksas 417 446.63 EUR apmērā.