Jūrmalas pilsētas dome, sniedzot atbalstu Covid-19 krīzē, Jūrmalas senioriem un Jūrmalā deklarēto skolēnu ģimenēm izmaksās īpašus pabalstus, šodien, 25.februārī, ieceri apstiprināja domes sēdē. Skolēniem paredzēts 100 eiro pabalsts, pensionāriem – papildus vēl 50 eiro medicīnas izdevumiem pie jau esošā 100 eiro pabalsta.

Abi pabalsti stāsies spēkā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas – orientējoši marta vidū. Tiklīdz noteikumi būs spēkā, pašvaldībā varēs iesniegt iesniegumus pabalsta saņemšanai – par precīzu kārtību pašvaldība informēs atsevišķi.

 

“Pandēmija ir radījusi sarežģījumus lielai daļai sabiedrības, un īpaši grūts laiks ir senioriem un ģimenēm ar bērniem. Daudzi seniori palikuši vieni bez ierastā tuvinieku atbalsta ikdienā ierobežojumu dēļ, savukārt ģimenēm, kurās ir skolēni, radušies papildu izdevumi un slodze, lai spētu nodrošināt attālināto mācīšanos. Tādēļ esam meklējuši un raduši iespēju savas pilsētas iedzīvotājiem sniegt papildu atbalstu Covid-19 krīzes laikā – esmu drošs, ka šie pabalsti kaut nedaudz uzlabos jūrmalnieku ikdienu,” saka Gatis Truksnis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

 

Vienreizējs pabalsts Jūrmalā deklarētiem skolēniem 100 eiro apmērā

Pabalstu attālinātā mācību procesa atbalstam pašvaldība izmaksās ģimenēm ar skolas vecuma bērniem, kuri 2021.gada 1.janvārī ir deklarēti Jūrmalā. Pabalstu varēs saņemt arī tās ģimenes, kuru bērni mācās citu pilsētu izglītības iestādēs. Pabalsta apmērs būs 100 eiro katram skolas vecuma bērnam.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai būs šādi:

 • Tiesības saņemt pabalstu būs katram bērnam, kura pamata dzīvesvieta 2021.gada 1.janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš laikā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.maijam iegūst izglītību 1.– 12.klasē vai vidējo profesionālo izglītību.
 • Pabalstu varēs pieprasīt līdz 2021.gada 31.decembrim.
 • Lai saņemtu pabalstu, skolēna likumiskajam pārstāvim vai skolēnam, kurš sasniedzis pilngadību, pašvaldībā būs jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu varēs iesniegt klātienē, elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz pasts@jurmala.lv. Iesnieguma veidlapa būs pieejama, tiklīdz noteikumi stāsies spēkā. Sekojiet līdzi informācijai www.jurmala.lv!

 

Pabalsts senioriem: papildus vēl 50 eiro medicīnas izdevumiem

Pandēmijas apstākļos pašvaldība papildus sniegs vēl 50 eiro pabalstu medicīnas izdevumiem Jūrmalas senioriem. Jūrmalā deklarētajiem valsts vecuma pensijas vai izdienas pensijas saņēmējiem pašvaldība jau piešķir pabalstu 100 eiro apmērā gadā veselības aprūpei. Pabalsts paredzēts, lai Jūrmalas pilsētas senioriem palīdzētu segt ārstniecības izdevumus, izmaksas par medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optiku, un citiem izdevumiem veselības uzturēšanai.

Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā atbilstīgi iesniegtajiem veselības aprūpes izdevumus apliecinošajiem dokumentiem. Ja šajā gadā jau ir iesniegts iesniegums par pabalsta saņemšanu līdz 100 eiro, seniori varēs iesniegt vēl vienu iesniegumu par summu līdz 50 eiro, tādējādi kopsummā saņemot 150 eiro pabalstu medicīniskajiem izdevumiem.

 

Pabalsta saņemšanas kārtība un nosacījumi būs nemainīgi:

 • Senioram jābūt deklarētiem Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:
  • saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
  • saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
  • sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.
 • No ārstniecības iestādes, aptiekas, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietas jāpaņem un jāsaglabā veselības aprūpes izdevumus apliecinoši dokumenti – čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķini – par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai iegādāto preci. Čekam ir jābūt oriģinālam (kopijas nepieņem). Tajā ir jābūt norādītai informācijai par to personu, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, – vārdam, uzvārdam, personas kodam, maksājuma mērķim un samaksas summai.
 • Sakrātos čekus pievieno iesniegumam un iesniedz Labklājības pārvaldē vai Jūrmalas domes apmeklētāju apkalpošanas centros pabalsta saņemšanai.

 

Papildu informācija Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25. korpusā; tālr. uzziņām 67767347.

 

“Ieilgušās ārkārtas situācijas apstākļos cenšamies palīdzēt Jūrmalas iedzīvotājiem, ieviešot dažādus atbalsta instrumentus. Īpašu uzmanību pievēršam tām iedzīvotāju grupām, kam klājas ārkārtīgi grūti šajos laikos. Esmu pārliecināts, ka šāds pabalsts noderēs gan skolēnu ģimenēm, jo daudzi vecāki bija spiesti palikt mājās, lai palīdzētu skolēniem attālinātās apmācības procesā, gan pensionāriem – medikamentu iegādei un veselības uzturēšanas izdevumu segšanai,” – piebilst Ņikita Ņikiforovs, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos.