Jūrmalas pilsētas dome līdz 30. oktobrim aicina pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai.

Sabiedriskā labuma balvu var piešķirt iedzīvotājiem, kuri snieguši nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju veselības un sociālajā aizsardzībā, kā arī stiprinājuši pilsonisko sabiedrību, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā.

 

Balva tiek piešķirta vairākās nominācijās. Apbalvojumu par mūža ieguldījumu un 1000 eiro naudas balvu piešķir nominācijā “Par mūža ieguldījumu sociālajā, veselības aizsardzības jomā vai pilsoniskās sabiedrības veidošanā”.

 

Atzinības rakstu un 300 eiro naudas balvu piešķir šādās nominācijās: “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, “Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībā”, “Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā”, “Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem”, “Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā”.

 

Pretendentus Sabiedriskā labuma balvai var pieteikt iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas, Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās deputātu komitejas, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības, Jūrmalas Sabiedriskā padome un Jūrmalas pilsētas kristīgo draudžu padome.

 

Sabiedriskā labuma balvas nolikums un pieteikuma anketa pieejama Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnes www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Apbalvojumi” – “Sabiedriskā labuma balva par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā”.

 

Pretendentus var pieteikt līdz 30. oktobrim, iesniedzot pieteikuma anketu ar pretendenta dzīves aprakstu un pamatojumu apbalvojuma piešķiršanai Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, korpuss 25.

 

Papildinformācijai aicinām vērsties Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā, tālruņa numurs 67767347.