Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvvalde atgādina, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir astoņi gadi.

Būvniecības likums stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, un līdz tā pieņemšanai nebija noteikts termiņš, cik ilgā laikā būvdarbi jāpabeidz, taču spēkā esošais Būvniecības likums nosaka maksimālo būvdarbu termiņu, un tas ir astoņi gadi. Visām būvēm, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, būvdarbu pabeigšanas termiņu rēķina no šī datuma, tātad būves ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim.

 

Maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par visu tajā ietverto nosacījumu izpildi. Šajā laikā ieskaita arī būvdarbu pārtraukšanas laiku, ja būvdarbi pārtraukti pēc būvatļaujas saņēmēja lūguma, bet, ja būvdarbi pārtraukti, pamatojoties uz institūcijas lēmumu un tas nav saistīts ar pārkāpumiem būvniecībā, būvdarbu pārtraukšanas laiku maksimālajā būvdarbu veikšanas ilgumā neieskaita.

 

Tas jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, kuri iegādājas būvi, kas nav nodota ekspluatācijā. Lai arī būs mainījies būves īpašnieks, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliks nemainīgs – astoņi gadi, tātad līdz 2022. gada 30. septembrim, ja būvatļauja izdota pirms 2014. gada 1. oktobra. Iegādājoties ekspluatācijā nenodotu un nepabeigtu būvi, kurai būvatļauja izdota sen vai tās nav vispār, jāizvērtē savas iespējas būvniecību pabeigt noteiktajā termiņā.

 

Visbiežāk tiem, kuri būvniecības procesu sākuši salīdzinoši nesen, rīcība ir skaidra, taču, ar ko sākt, ja gadu desmitiem piederējusi nepabeigta būve? Situācijas var būt ļoti atšķirīgas, tāpēc aicinām nepabeigtas būves īpašniekus pieteikties konsultācijai Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prosp.75. , lai pārrunātu situāciju un tālāko rīcību. Lūdzam iepriekš pieteikt konsultāciju pie būvinspektoriem pa tālruni vai e-pastā. Pilsētplānošanas nodaļas darbinieku kontakti šeit