Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā tuvojas noslēgumam
Publicēts: piektdiena, 5.jūnijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā turpinās būvdarbi un tiek iegādāts jauns aprīkojums, lai jau rudenī skolēni varētu atgriezties savā skolā un uzsākt mācības mūsdienīgā un modernā mācību vidē.

image

Līdz ar 2018./2019.mācību gada noslēgumu, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā tika uzsākti vērienīgi ēkas pārbūves un atjaunošanas darbi, lai skolēniem nodrošinātu iespēju mācīties modernās un mūsdienīgās telpās.

Šī gada 1.ceturksnī noslēdzās Jūrmalas pilsētas domes īstenotais projekts “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/011), kura ietvaros skolas ēkā  tika veikta apkures sistēmas pārbūve un siltummezgla modernizācija, iekšējās elektroinstalācijas sistēmas atjaunošana, tostarp – energoefektīva LED tipa apgaismojuma uzstādīšana, skolas fasādes ārsienu, pamatu, jumta plaknes siltināšana, jauna jumta seguma uzklāšana un citi energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi.

 

Nu noslēgumam tuvojas arī iekštelpu atjaunošanas būvdarbi trīs skolas stāvos, kur ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006), skolēniem tiks sniegta iespēja mācīties mūsdienīgās un atjaunotās mācību telpās. Būvdarbu ietvaros atjaunotas mācību klases, gaiteņi, atsevišķi sanitārie mezgli un sporta zāle. Visā izglītības iestādē uzlaboti arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi, tostarp – mācību procesa modernizēšanai tiks iegādātas jaunas interaktīvās tāfeles. Projekta ietvaros vairākas mācību klases ir aprīkotas ar ergonomiskām un ērtām mēbelēm – skolēnu galdiem un krēsliem un vasaras sākumā tiks uzstādīts jauns sporta zāles aprīkojums – basketbola grozi, volejbola tīkls, rokasbumbas un florbola vārti, vingrošanas zviedru sienas u.c., ko pamatojoties uz iepirkuma konkursa rezultātā noslēgtu Piegādes līgumu, nodrošinās SIA “RANTZOWS SPORT” (reģ. Nr.40003528045).

Ņemot vērā, ka projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006 ietvaros tiks veikta arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pilna apjoma pārbūve un ir noslēgusies būvprojekta “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve Raiņa ielā 55, Jūrmalā” izstāde, ko veica SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” (reģistrācijas Nr.42403019889), šobrīd norit iepirkuma konkurss, kura rezultātā tiks izraudzīts būvdarbu veicējs pārbūves darbu veikšanai Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, lai iespējami drīz uzsāktu pārbūves darbus.

 

Kopējās projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006 izmaksas ir 8 031 157.22 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6 471 654.00 EUR, valsts budžeta dotācija ir 171 308.49 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 388 194.73 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 417 446.63 EUR.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE